Κρατική αρωγή για επιχειρήσεις και αγροτοκτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις – Μέχρι 10/11 οι αιτήσεις αποζημίωσης

Όπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Περιφέρειας Θεσσαλίας: «στο πλαίσιο υλοποίησης της στήριξης της κρατικής αρωγής, τόσο για τις επιχειρήσεις, όσο και για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις και τις κτηνοτροφικές μονάδες ως προς το πάγιο κεφάλαιο και τον εξοπλισμό τους, από τα ακραία πλημμυρικά φαινόμενα που έπληξαν τη Θεσσαλία κατά τον Σεπτέμβριο του 2023, η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είτε μέσω του ΕΛΓΑ, είτε μέσω της Περιφέρειας ορίζεται η Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2023».