Κρήτη: Ημερίδα για την αγροδιατροφή μέσα από την συνεργασία ΙΤΕ – Ομίλου Ευθυμιάδη

Κρήτη: Ημερίδα για την αγροδιατροφή μέσα από την συνεργασία ΙΤΕ – Ομίλου Ευθυμιάδη

Hμερίδα με θέμα «Οι προοπτικές αξιοποίησης ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της αγροδιατροφής μέσα από την συνεργασία ΙΤΕ – Ομίλου Ευθυμιάδη» συνδιοργανώνουν ο Όμιλος Ευθυμιάδη σε συνεργασία με το Ίδρυμα Τεχνολογίας και Έρευνας στις εγκαταστάσεις του ΙΤΕ στην Κρήτη, την Τρίτη 12 Φεβρουαρίου 2019 στις 08:30 το πρωί.

Ακολουθεί το Πρόγραμμα της ημερίδας

08:30-09:00  Εγγραφές 

09:00-09:10  Χαιρετισμός: Καθ. Νεκτάριος Ταβερναράκης, Πρόεδρος Δ.Σ. ΙΤΕ 

09:10-09:25  Διάρθρωση & στρατηγική Ομίλου Ευθυμιάδη,  κ. Νίκος Ευθυμιάδης, Πρόεδρος   

09:25-09:45  «Εφαρμογές οπτικής φασματοσκοπίας στην αγροδιατροφή: Φως στην ταυτότητα και την ποιότητα προϊόντων αγροτικής παραγωγής», κ. Μιχάλης Βελεγράκης, Ερευνητής Ινστιτούτου Ηλεκτρονικής Δομής & Λέϊζερ  

09:45-10:05  «Διαχείριση δεδομένων για πελατειακή και εταιρική πληροφόρηση», κ. Γιώργος Φλουρής, Ερευνητής Ινστιτούτου Πληροφορικής  

10:05-10:25  «Τεχνολογίες αλληλούχισης DNA νέας γενιάς και εφαρμογές τους στην Αγροδιατροφή», κ. Δημήτρης Καφετζόπουλος – κα. Ανδρονίκη Μπιμπή, Ερευνητές στο ΙΜΒΒ   

10:25-10:45  «Improving energy crops: new approaches and concepts», κ. Παναγιώτης Μόσχου, Αναπ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ – ΙΜΒΒ – ΙΤΕ  

10:45-11:05  «Νέες προσεγγίσεις για την βελτίωση της ασφάλειας της αγροδιατροφής», κα. Ηλέκτρα Γκιζελή, Καθηγήτρια Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ – ΙΜΒΒ – ΙΤΕ  

11:05-11:25  «MINOTECH biotechnology: Ενζυμική βιοτεχνολογία και οι προεκτάσεις της στον αγροδιατροφικό τομέα», κ. Δημήτρης Κουτσιούλης, Επιστημονικός Υπεύθυνος MINOTECH Biotechnology, IMBB-ITE 

11:25-11:50  ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ 

11:50-12:10  «Μελέτη των μοριακών αλληλεπιδράσεων παθογόνου-ξενιστή στα φυτά: από τη βασική έρευνα έως τις εφαρμογές», Δρ. Παναγιώτης Σαρρής, Ερευνητής του IΜBB  

12:10-12:30  «Καινοτόμες εφαρμογές για την καταπολέμηση εντόμων υγειονομικής σημασίας και γεωπονικού ενδιαφέροντος», κ. Γιάννης Βόντας, Καθηγητής Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών,  Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ – ΙΜΒΒ – ΙΤΕ  

12:30-12:50  «Αξιοποιώντας την άμυνα των φυτών ενάντια στους ιούς», κ. Κρίτων Καλαντίδης, Αναπ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ – ΙΜΒΒ – ΙΤΕ  

12:50-13:10  Φυτοπροστασία: Μιχάλης Κολυβάς, Προϊστάμενος Ανάπτυξης Προϊόντων, Κ+Ν ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ Α.Β.Ε.Ε.  

13:10-13:30  Πολλαπλασιαστικό Υλικό: Ηρακλής Αλατσίδης, Γενικός Διευθυντής BIOS AGROSYSTEMS Α.Β.Ε.Ε. και VITRO HELLAS A.E. 

13:30-13:50  Αναλύσεις-Συμβουλευτικές Υπηρεσίες: Αλέξανδρος Γιαννούσιος, Γενικός Διευθυντής AGROLAB A.E.  

13:50-14:20  Συζήτηση 

14:10-14:40  Συμπεράσματα Ημερίδας:  Κώστας Φωτιάδης, Διευθυντής Επιχειρηματικής Ανάπτυξης – Κρίτων Καλαντίδης, Αναπ. Καθηγητής, Τμήμα Βιολογίας Πανεπιστημίου Κρήτης, Συνεργαζόμενο μέλος ΔΕΠ – ΙΜΒΒ – ΙΤΕ  

14:40  Γεύμα