Κρήτη: Τηλεδιάσκεψη για το πρόγραμμα διαχείρισης των υδάτων iWATERMAP

Ο τομέας των υδάτων διαθέτει μεγάλο δυναμικό για την παραγωγή καινοτόμων προϊόντων και υπηρεσιών που μπορούν να εξαχθούν, συμβάλλοντας έτσι στη δημιουργία ανάπτυξης, απασχόλησης και επιχειρηματικότητας» ανέφερε ο Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης επί Ευρωπαϊκών και Διεθνών Θεμάτων Γιώργος Αλεξάκης στη διάρκεια τηλεδιάσκεψης που διοργάνωσε η Περιφέρεια Κρήτης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού προγράμματος iWATERMAP.

Το έργο iWATERMAP στοχεύει στην βελτίωση των πολιτικών διαχείρισης των υδάτων μέσω της καινοτομίας στην τεχνολογία του νερού. Επιδιώκει τη σύμπραξη επιχειρήσεων, δημόσιων φορέων και επιστημονικής κοινότητας για την αντιμετώπιση των κοινωνικοοικονομικών προκλήσεων που αναμένεται να επιφέρει η κλιματική αλλαγή μέσω της απειλής των διαθέσιμων πόρων ύδατος.

Εκ μέρους της Περιφέρειας Κρήτης συμμετείχαν επίσης οι Ν. Ξυλούρης Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος στον τομέα Περιβάλλοντος και Αντώνης Παπαδάκης Αν. Προϊστάμενος Τμήματος Δημόσιας Υγιεινής και συντονιστής του προγράμματος. Με παρουσιάσεις τους συμμετείχαν ο Ν. Κουτσομάρκος (Project4), η καθ. Άννα Ψαρουλάκη από το Πανεπιστήμιο Κρήτης και η καθ. Αικατερίνη Αλεξίου – Χατζάκη από το Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης. Συμμετείχαν επιπλέον στη συζήτηση εκπρόσωποι από τη Διεύθυνση Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Κρήτης, Ο.Α.Κ., Δ.Ε.Υ.Α. Χανίων & Αγ. Νικολάου, Δ.Ε.Υ.Α Μινώα Πεδιάδος, Τ.Ο.Ε.Β. Ιεράπετρας, Επιμελητήριο Ηρακλείου, Ι.Τ.Ε., την Ελληνική Αρχή Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών, το Κέντρο Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Αρχανών κ.ά.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης παρουσιάστηκαν οι προτεινόμενες δράσεις της Περιφέρειας Κρήτης στον τομέα της «έξυπνης» διαχείρισης των υδάτων καθώς και καλές πρακτικές. Συζητήθηκαν επίσης ο ρόλος της εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού στην διαχείριση αποβλήτων και στην ασφάλεια, ποιότητα και υγιεινή των υδάτων.

Ο συντονιστής του προγράμματος Αντώνης Παπαδάκης επισήμανε την ανάγκη εντατικότερης ενημέρωσης κυρίως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση για τον κύκλο του νερού και τη διαχείριση του εστιάζοντας έτσι στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση της νέας γενιάς.

Το πρόγραμμα iWATERMAP συνδέεται με την Στρατηγική της Περιφέρειας Κρήτης για την Έξυπνη Εξειδίκευση καθώς μέσα από την εφαρμογή των προτεινόμενων δράσεων θα δημιουργηθούν νέοι τομείς ανάπτυξης.