Ξανά στο τιμόνι του ΕΣΥΦ ο Γεώργιος Ποντίκας

Ο Ελληνικός Σύνδεσμος Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.) με ανακοίνωσή του ενημερώνει: «ότι από τις αρχαιρεσίες της 27ης Μαρτίου 2024 προέκυψε το νέο Διοικητικό Συμβούλιο του Ε.ΣΥ.Φ., με την εξής σύνθεση:

  • Πρόεδρος: Ποντίκας Γεώργιος Αντιπρόεδρος
  • Α’: Ευθυμιάδης Βάσος Αντιπρόεδρος
  • Β’: Παπασωτηρίου Κωνσταντίνος
  • Υπεύθυνος Οικονομικών: Γεωργίου Σπυρίδων
  • Μέλη: Αλεξανδρόπουλος Κωνσταντίνος Λεγάκη Φοίβη Τότσιος Νικόλαος».

Σχετικά με τον Ελληνικό Σύνδεσμο Φυτοπροστασίας (Ε.ΣΥ.Φ.): Ο Ε.ΣΥ.Φ. ιδρύθηκε το 1970, με έδρα την Αθήνα. Αποτελεί τον εκπρόσωπο των εταιριών του κλάδου των προϊόντων φυτοπροστασίας, ο οποίος αφενός υποστηρίζει και προάγει την ασφαλή και αποτελεσματική χρήση των προϊόντων αυτών στον γεωργικό τομέα, αφετέρου προασπίζει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Καλλιεργειών, την ανάπτυξη νέων φυτοπροστατευτικών προϊόντων χαμηλού κινδύνου και βιολογικής προέλευσης και την ενσωμάτωση της ψηφιακής γεωργίας και γεωργίας ακριβείας, συμβάλλοντας στην επίτευξη των στόχων της Πράσινης Συμφωνίας και της Στρατηγικής “Farm to Fork”. Είναι μέλος του Ευρωπαϊκού Συνδέσμου Φυτοπροστασίας (Croplife Europe) και κατ’ επέκταση βρίσκεται κάτω από την ομπρέλα της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Φυτοπροστασίας (CropLife International).