Ξάνθη: Χωρίς εθνική νομοθεσία που να προστατεύει τον αγρότη δεν μπορεί να προχωρήσει η Γεωργία Άνθρακα

Μια ενδιαφέρουσα εκδήλωση, με τίτλο «Γεωργία Άνθρακα. Ευκαιρίες και Προοπτικές στην Περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης», πραγματοποιήθηκε πρόσφατα στην Ξάνθη, στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Carbonica». Εκεί, έγινε εκτενής αναφορά στο αντικείμενο του έργου, αλλά και στο τι είναι η γεωργία άνθρακα.

Στην εκδήλωση συμμετείχε ο Ευρωπαϊκος Κόμβος Ψηφιακής Καινοτομίας στον τομέα της αγροδιατροφής, DigiAgriFood, παρουσιάζοντας τις δωρεάν υπηρεσίες που παρέχει προς αγρότες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον αγροδιατροφικό τομέα, αλλά και use cases που δείχνουν τη συνεισφορά του κόμβου στο ανωτέρω πεδίο.

Νέα ΚΑΠ

Γιάννης Αμαραντίδης, project manager DigiAgriFood

«Η συζήτηση γίνεται σε παγκόσμιο επίπεδο, πρωτοστατούν οι Αυστραλοί, πλέον όμως και οι Ευρωπαίοι», ανέφερε ο project manager του DigiAgriFood, Γιάννης Αμαραντίδης, προσθέτοντας ότι η στοχοθεσία της νέας ΚΑΠ αναφέρεται στη στρατηγική μείωσης του αποτυπώματος άνθρακα. «Αυτό έχει μεταφερθεί στα κράτη-μέλη, έτσι ώστε να εναρμονιστούν σταδιακά με αυτές τις στρατηγικές».

Ο ίδιος έδωσε την εικόνα της Ευρώπης, λέγοντας ότι υπάρχει πρόταση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και έχει ζητηθεί να καθοριστεί ένα πλαίσιο-μεθοδολογία γύρω από το πώς μπορεί να γίνει πράξη η γεωργία άνθρακα.

«Σε μια πρώτη συζήτηση, αναφέρεται ότι, γενικά, η γεωργία μπορεί να λειτουργήσει ως ο καταλύτης για να δεσμευθεί και να αποθηκευτεί άνθρακας στο έδαφος, με στόχο τη μείωση του γενικού αποτυπώματος. Αυτό το συμπέρασμα απορρέει από τους φιλόδοξους στόχους που έθεσε η Ευρωπαϊκή Ένωση σε επίπεδο κλιματικής ουδετερότητας το 2050».

Επομένως, ο αγροτικός κόσμος έχει την ευκαιρία να συμβάλει προς αυτή την κατεύθυνση, δεσμεύοντας άνθρακα και αποκομίζοντας συγκεκριμένα οφέλη για αυτή του την υπηρεσία.

Credit για αγρότες

Επικεντρώνοντας στην Ελλάδα, ο κ. Αμαραντίδης σημείωσε ότι «θα πρέπει να δημιουργηθεί ένα πλαίσιο-μεθοδολογία που να περιλαμβάνει την επαλήθευση και πιστοποίηση της όλης διαδικασίας, ώστε να φτάσουμε στο επιθυμητό επίπεδο, που μπορεί να είναι ένα καλύτερο εισόδημα για τον αγρότη». Επομένως, σε αυτή την περίπτωση θα επιβραβεύονται οι αγρότες που εργάζονται στη δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι οι αγρότες μπορούν να εφαρμόσουν καλύτερες καλλιεργητικές πρακτικές, έτσι ώστε να μειώσουν το αποτύπωμά τους. Όπως εξηγεί, αυτή η υπηρεσία πρέπει να πιστοποιείται, προκειμένου να δημιουργείται ένα credit και στη συνέχεια η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, είτε μέσω της ΚΑΠ είτε των Οικολογικών Σχημάτων, να αποζημιώνει τον αγρότη. «Στην Αυστραλία, τα credits είναι ήδη στο χρηματιστήριο, επομένως ισχύουν κανόνες ρυθμισμένης αγοράς», σημείωσε ο κ. Αμαραντίδης.

Μένοντας στην παγκόσμια εικόνα, ο project manager του DigiAgriFood αναφέρθηκε στην υποχρέωση των αεροπορικών εταιρειών να πληρώνουν φόρο ή τέλος, ανάλογα με το πόσο ρυπαίνουν, με συνέπεια να αγοράζουν credits άνθρακα που κάποιοι άλλοι έχουν αποθηκεύσει.

Δυνατότητα αύξησης του αγροτικού εισοδήματος

Αυτό που ο ίδιος βλέπει να αναπτύσσεται, είναι η προοπτική για τον απλό αγρότη να αυξήσει το εισόδημά του, κάτι που παρουσιάστηκε από τα στελέχη του i-Bec. «Αναπτύσσεται μεθοδολογία μέτρησης στο χωράφι με διάφορους εξοπλισμούς, έχοντας κάνει οργανολογία. Επιπλέον, υπάρχει πρόοδος στο σκέλος της επαλήθευσης-πιστοποίησης, καθώς αυτή αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για να είναι κάτι εμπορεύσιμο», διευκρίνισε ο κ. Αμαραντίδης. Οι παραπάνω κινήσεις γίνονται με σκοπό ένα εθνικό πλαίσιο πιστοποίησης από την αρμόδια αρχή.

Επιπλέον, ο κ. Αμαραντίδης παρέπεμψε στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, οι οποίες αποτελούν μια από τις προοπτικές για την ανάπτυξη της χώρας και τη βιωσιμότητα των ανθρώπων του πρωτογενούς τομέα, λέγοντας ότι τα κόστη παραγωγής συνεχώς αυξάνονται, άρα οι ΑΠΕ μπορούν να τα μειώσουν.

«Δυστυχώς, στην Ελλάδα δεν έχουμε τον λεγόμενο εκδημοκρατισμό των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, δηλαδή δεν υπάρχει δίκαιη κατανομή ως προς το ποιος θα παραγάγει. Οι μεγάλες εταιρείες κάνουν τα μεγάλα πάρκα και δεν υπάρχουν παροχές για τους μικρούς, για τους συνεταιρισμούς, για τους αγρότες. Παρόλο που θα έπρεπε να είναι διάχυτο στον κάθε μικρό παραγωγό, έχει καταντήσει παιχνίδι για λίγους», σχολίασε, τονίζοντας ότι «για να έχει προοπτική η γεωργία άνθρακα, χρειάζεται ρυθμιστικό πλαίσιο και κανόνες για να υπάρχει δίκαιη κατανομή και όχι να δοθεί σε κάποια μεγάλα σχήματα».

Προφανώς, θα χρειαστεί η θέσπιση ενός εθνικού νομοθετικού πλαισίου που θα προστατεύει τον αγρότη, ιδιαίτερα αν πρόκειται για χρηματιστήριο που δραστηριοποιείται στην εμπορία πιστώσεων αντιστάθμισης εκπομπών άνθρακα. Εάν επισπευστούν οι διαδικασίες πιστοποίησης, ενδεχομένως οι αγρότες να μπορούν να εκμεταλλευτούν αυτά τα credits σε οποιοδήποτε χρηματιστήριο, ακόμη και εκτός χώρας.