Ξεκινά η απογραφή αιγοπροβάτων και χοίρων – Οι ημερομηνίες ανά εκτροφή

Ξεκινά η περίοδος διενέργειας και κοινοποίησης ετήσιας απογραφής ζωικού κεφαλαίου εκμεταλλεύσεων αιγοπροβάτων και χοίρων. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Περιφέρειας Ηπείρου, όλοι οι αιγοπροβατοτρόφοι και χοιροτρόφοι, που δεν έχουν υποβάλλει αίτηση διακοπής της λειτουργίας της εκμετάλλευσής τους, συμπεριλαμβανομένων κι αυτών που μπορεί συγκυριακά ή μη να μην κατέχουν ζωικό κεφάλαιο, κατά την περίοδο της ετήσιας απογραφής, έχουν υποχρέωση της διενέργειας και της κοινοποίησης της απογραφής του Ζωικού τους Κεφαλαίου.

– Για τα αιγοπρόβατα, η απογραφή διενεργείται το διάστημα των μηνών Νοεμβρίου-Δεκεμβρίου κάθε έτους και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της που πάντως δεν ξεπερνά την  15η Δεκεμβρίου

– Για τους χοίρους, η απογραφή διενεργείται εντός του μηνός Δεκεμβρίου και η κοινοποίησή της στην αρμόδια κτηνιατρική αρχή εκτελείται εντός προθεσμίας 30 ημερών από τη διενέργειά της (σε καμία περίπτωση στα παραπάνω δεν πρέπει να συγχέεται η ημερομηνία απογραφής με την ημερομηνία κοινοποίησής της στην οικεία κτηνιατρική αρχή).

Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των ενδιαφερόμενων,  είναι δυνατόν  μόνοι τους να ενημερώνουν διαδικτυακά το ηλεκτρονικό τους μητρώο, μέσω των ψηφιακών Υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ ως εξής:

1). για τις απογραφές των αιγοπροβάτων ακολουθώντας την διαδρομή:

Υπ.Α.Α.Τ-> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Ετήσια Απογραφή Αιγοπροβάτων ->Σύνδεση.

Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για τα αιγοπρόβατα από την 1η Νοεμβρίου.

2). για τις απογραφές των χοίρων ακολουθώντας την διαδρομή: Υπ.Α.Α.Τ-> Ψηφιακές Υπηρεσίες -> Ετήσια Απογραφή Χοίρων -> Σύνδεση. Ενεργοποίηση ψηφιακών υπηρεσιών για τους χοίρους από την 1η Δεκεμβρίου.

Επίσης μόνο η κοινοποίηση της απογραφής του ζωικού κεφαλαίου της κάθε εκμετάλλευσης αιγοπροβάτων ή χοίρων είναι δυνατό να διενεργηθεί και με την προσέλευση του κατόχου της στην οικεία κτηνιατρική αρχή.

Κατά την υποβολή των στοιχείων της απογραφής μέσω της αντίστοιχης ψηφιακής υπηρεσίας, εκδίδεται σχετική βεβαίωση, η οποία πρέπει να εκτυπωθεί και να επισυναφτεί στο χειρόγραφο μητρώο της εκμετάλλευσής του. Η απευθείας ηλεκτρονική καταχώρηση της απογραφής δεν απαλλάσσει τον κτηνοτρόφο από την υποχρέωση να ενημερώνει το χειρόγραφο μητρώο που διατηρεί στην εκμετάλλευση.

Η πρόσβαση στις ψηφιακές υπηρεσίες του Υπ.Α.Α.Τ. είναι δυνατή μόνο εφόσον ο κτηνοτρόφος:

  • έχει κωδικό αριθμό εκμετάλλευσης, σε λειτουργία, καταχωρημένο στο Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα της Κτηνιατρικής (Ο.Π.Σ-Κ.).
  • έχει εγγραφεί ως χρήστης των ψηφιακών υπηρεσιών του Υπ.Α.Α.Τ.