Ξεκίνησε η διαδικασία εκπόνησης του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027

Τέλη Μαρτίου το σχέδιο με τις βασικές πολιτικές

Στα τέλη Μαρτίου προβλέπεται να είναι έτοιμο το πρώτο σχέδιο κειμένου του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, με τις βασικές πολιτικές επιλογές, ενώ τον Ιούλιο θα έχουν ετοιμαστεί και τα σχέδια των νέων επιχειρησιακών προγραμμάτων.

Τα παραπάνω ανακοινώθηκαν πριν από λίγες ημέρες κατά τη διάρκεια της πρώτης συνεδρίασης της Επιτροπής Σχεδιασμού Πολιτικής του νέου ΕΣΠΑ 2021-2027, στο υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων.

Ουσιαστικά, με την πρώτη συνεδρίαση της Επιτροπής, δόθηκε και η εκκίνηση για την εκπόνηση του νέου Εταιρικού Συμφώνου για την επόμενη προγραμματική περίοδο. Στην Επιτροπή προεδρεύει ο υφυπουργός Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Γιάννης Τσακίρης, και μέλη της είναι το σύνολο των γενικών γραμματέων των υπουργείων, που οι τομείς πολιτικής τους αφορούν τα συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, καθώς και ο πρόεδρος της Ένωσης Περιφερειών Ελλάδας, Απόστολος Τζιτζικώστας.

Στη συνεδρίαση συζητήθηκε, μεταξύ άλλων, η διαδικασία διαμόρφωσης του πλαισίου πολιτικής, όπως είναι τα κείμενα στρατηγικών, οι μηχανισμοί παρακολούθησης και αξιολόγησης κ.ά., η οποία καθίσταται απαραίτητη, προκειμένου να «ξεκλειδώσει» η κοινοτική χρηματοδότηση της επόμενης περιόδου.

Στόχοι

Επιπλέον, αναδείχθηκε η σημασία του σχεδιασμού του στρατηγικού κειμένου του ΕΣΠΑ. Επισημάνθηκε ότι αν και έχουν υλοποιηθεί σημαντικά έργα από τους πόρους της Συνοχής σε όλους τους τομείς, θα πρέπει από εδώ και πέρα να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε το αναπτυξιακό αποτύπωμα των πόρων αυτών να καταστεί το μέγιστο δυνατό για τη χώρα.

Επιπλέον, τέθηκαν οι βασικοί στόχοι των προγραμμάτων της νέας προγραμματικής περιόδου, με ιδιαίτερη έμφαση στη μείωση των περιφερειακών και ενδοπεριφερειακών ανισοτήτων της χώρας, στη σύγκλιση με τις πιο ανεπτυγμένες περιφέρειες της ΕΕ, στην ενδυνάμωση του συστήματος κοινωνικής προστασίας, αλλά και στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της οικονομίας μέσω ενίσχυσης της ρευστότητας και της μόχλευσης ιδιωτικών πόρων.

Στο πλαίσιο εκπόνησης του ΕΣΠΑ 2021-2027 θα συμμετέχουν όλοι οι κοινωνικοί και οικονομικοί εταίροι, προκειμένου να αποτυπωθούν οι πραγματικές ανάγκες της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

 

Το άρθρο δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα «Υπαιθρος Χώρα»
την Παρασκευή 13 Μαρτίου 2020