Ξεκίνησε η πρόσκληση υποβολής προτάσεων 1 δις ευρώ στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας

Την προκήρυξη πρόσκλησης υποβολής προτάσεων ύψους 1 δις ευρώ για έργα έρευνας και καινοτομίας που αντιμετωπίζουν την κλιματική κρίση και συμβάλλουν στην προστασία των μοναδικών οικοσυστημάτων και της βιοποικιλότητας της Ευρώπης αποφάσισε σήμερα 17/9 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Η χρηματοδοτούμενη από το πρόγραμμα «Ορίζων 2020» πρόσκληση υποβολής προτάσεων σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία, η οποία θα ανοίξει αύριο για εγγραφές, θα δώσει ώθηση στην ανάκαμψη της Ευρώπης από την κρίση λόγω του κορωνοϊού μετατρέποντας τις πράσινες προκλήσεις σε ευκαιρίες καινοτομίας.

Τα έργα που θα χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο αυτής της πρόσκλησης αναμένεται να αποδώσουν αποτελέσματα με απτά οφέλη σε:

οκτώ θεματικούς τομείς που αντικατοπτρίζουν τους βασικούς άξονες εργασίας της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας:

  • Aύξηση των κλιματικών φιλοδοξιών
  • Kαθαρή, οικονομικά προσιτή και ασφαλής ενέργεια
  • Bιομηχανία για μια καθαρή και κυκλική οικονομία
  • Kτίρια αποδοτικά ως προς την κατανάλωση ενέργειας και πόρων
  • Bιώσιμη και έξυπνη κινητικότητα
  • Στρατηγική από το αγρόκτημα στο πιάτο
  • Βιοποικιλότητα και οικοσυστήματα
  • Περιβάλλον μηδενικής ρύπανσης, απαλλαγμένο από τοξικές ουσίες

και δύο οριζόντιους τομείς – ενίσχυση της γνώσης και ενδυνάμωση των πολιτών, που προσφέρουν μια πιο μακροπρόθεσμη προοπτική για την επίτευξη των μετασχηματισμών που ορίζονται στην Ευρωπαϊκή Πράσινη Συμφωνία.

Η προθεσμία για την υποβολή προτάσεων λήγει στις 26 Ιανουαρίου 2021 και τα έργα που θα επιλεγούν αναμένεται να ξεκινήσουν το φθινόπωρο του 2021. Για περισσότερες πληροφορίες και την κατάθεση πρότασης κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να επισκεφτεί τον ιστότοτο europa.eu.