Κτηνοτροφία: Ασθένειες και συνθήκες διαβίωσης αυξάνουν την ανάγκη χρήσης νέων τεχνολογιών

parakolouthisi-zoon-irlandia

Ηεμφάνιση ασθενειών, αλλά και οι κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο εσωτερικό ενός κτηνοτροφικού κτηρίου μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την ευζωία και την αποδοτικότητα των ζώων. Ο Θωμάς Μπαρτζάνας, αναπληρωτής καθηγητής στο Εργαστήριο Γεωργικών Κατασκευών του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών, αναφέρει στην «ΥΧ» ότι «οι ασθένειες των ζώων πρέπει να προβλέπονται σε πολύ πρώιμα στάδια προτού καταστήσουν το ζώο αντιπαραγωγικό και, φυσικά, προτού διασπείρουν τη νόσο και στα υπόλοιπα υγιή ζώα της μονάδας. Η μη έγκαιρη διάγνωση των ασθενειών οδηγεί στην ανάγκη εφαρμογής θεραπευτικής αγωγής με κατάλληλα φάρμακα και, φυσικά, σε οικονομικές απώλειες». Επισημαίνει, επίσης, ότι στο εσωτερικό ενός κτηνοτροφικού κτηρίου επικρατούν κλιματικές συνθήκες, οι οποίες επηρεάζουν σημαντικά τις συνθήκες διαβίωσης, την υγεία και την παραγωγή των ζώων, αφού σχετίζονται με τον καθημερινό ρυθμό ανάπτυξης, τις συνθήκες δυσφορίας και την παραγωγή γάλακτος. «Η υποβάθμιση του μικροκλίματος σε συνδυασμό με τον ελλιπή αερισμό και τη μη ικανοποιητική ποιότητα της ατμόσφαιρας επιδεινώνουν τις παραπάνω επιδράσεις».

Λύση

Οι τεχνικές που μπορούν να δώσουν λύση στα παραπάνω προβλήματα, αυξάνοντας την ευζωία και την παραγωγικότητα των ζώων, είναι οι νέες τεχνολογίες που μπορούν να εφαρμοστούν τόσο στα ζώα όσο και στις κτηριακές εγκαταστάσεις. Συγκεκριμένα, με τη χρήση συστημάτων ευφυούς κτηνοτροφίας κάθε ζώο ταΐζεται όποτε πρέπει, όσο πρέπει και για όσο χρόνο πρέπει. «Τα συστήματα αυτά μπορούν να μειώσουν σημαντικά το κόστος των ζωοτροφών, ενώ παράλληλα οδηγούν και στην ανάπτυξη πιο υγειών ζώων. Επιπροσθέτως, μπορούν να συμβάλουν στη μείωση των παραγόμενων αερίων του θερμοκηπίου και αμμωνίας», τονίζει ο Θ. Μπαρτζάνας. Όσον αφορά την έγκαιρη πρόβλεψη των ασθενειών, υπάρχουν συστήματα που «συνδυάζουν την καταγραφή τιμών του περιβάλλοντος των κτηνοτροφικών κτηρίων, των δεικτών φυσιολογίας των ζώων και των κατάλληλων μοντέλων και αλγορίθμων και είναι σε θέση να μας προειδοποιούν εγκαίρως για το ενδεχόμενο κάποιας ασθένειας.

Η χρήση αυτών των συστημάτων οδηγεί σε σημαντική μείωση των φαρμάκων και αντιβιοτικών και στην αύξηση της ευζωίας των ζώων», επισημαίνει ο Θ. Μπαρτζάνας και συνεχίζει, λέγοντας ότι υπάρχουν και συστήματα ελέγχου περιβάλλοντος στις κτηριακές εγκαταστάσεις «Σχεδιασμός και δημιουργία βιοκλιματικών κτηνοτροφικών κτηρίων και χρησιμοποίηση αισθητήρων και κατάλληλων μοντέλων για βέλτιστο έλεγχο των περιβαλλοντικών συνθηκών. Η χρήση τέτοιων συστημάτων οδηγεί σε αύξηση της ευζωίας των ζώων, αλλά και σε σημαντική μείωση των παραγόμενων ρύπων και της κατανάλωσης ενέργειας».

Ιχνηλασιμότητα

Εκτός, όμως, από τα συστήματα ευφυούς κτηνοτροφίας, μια άλλη σημαντική παράμετρος για την ανταγωνιστικότητα και το εισόδημα των παραγωγών είναι η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων, η οποία σύμφωνα με τον Θ. Μπαρτζάνα μπορεί να γίνει «με τη χρήση μιας σύγχρονης και πολλά υποσχόμενης τεχνολογίας, όπως η ραδιοσυχνική ταυτοποίηση ή αλλιώς RFID. Μάλιστα, με δεδομένο ότι κάθε αντικείμενο που μας περιβάλλει μπορεί να έχει –με τη βοήθεια ενός ενσωματωμένου επεξεργαστή RFID– τη δική του ταυτότητα και παρουσία στο διαδίκτυο, τον τελευταίο καιρό γίνεται πολύς λόγος για το «Internet of Things», το Δίκτυο των Αντικειμένων και των αισθητήρων με τους οποίους συνδυάζονται. Έτσι, οι πληροφορίες από τα ζώα θα μπορούν να συνδυάζονται με άλλες μετρήσιμες τιμές και παραμέτρους και να αποτυπώνονται σε εύχρηστες διαδικτυακές εφαρμογές, οι οποίες θα είναι εύκολα προσβάσιμες από παντού».