Λιγότεροι άνεργοι τον Απρίλη σε σχέση με τον Μάρτη

Λιγότεροι άνεργοι τον Απρίλη σε σχέση με τον Μάρτη

Με 42.545 λιγότερους ανέργους και ποσοστό 4,76% καταγράφηκε η ανεργία για τον Απρίλη σε σχέση με τον Μάρτη του 2016. Τον Απρίλη το σύνολο των αναζητούντων εργασία εγγεγραμμένων ανέργων ανήλθε σε 851.596 άτομα έναντι 894.141 για το Μάρτιο.
 
Από τα 851.596 άτομα για τον Απρίλιο οι 443.293 ποσοστό πάνω από 50% είναι εγγεγραμμένα στο μητρώο του ΟΑΕΔ για χρονικό διάστημα ίσο ή μεγαλύτερο του ενός έτους. Οι άνδρες ανέρχονται σε 334.128 ποσοστό 39,24% και οι γυναίκες σε 517.468 ποσοστό 60,76%.
 
Το σύνολο των λοιπών εγγεγραμμένων(των μη αναζητούντων ανεργία) για τον μήνα Απρίλιο ανήλθε σε 141.050 άτομα. Όσον αφορά τους επιδοτούμενους άνεργους για τον Απρίλιο το σύνολο ανέρχεται σε 125.254 άτομα ποσοστό μειωμένο κατά 2,47% σε σχέση με το μήνα Μάρτιο.
 
Σχετικά με την ηλικιακή ομάδα που φέρει το μεγαλύτερο ποσοστό εγγεγραμμένης ανεργίας για τον Απρίλιο αυτή είναι η ηλικιακή ομάδα 30-44 ετών ποσοστό 40,15% και έπεται αυτή 45-54 με ποσοστό 22,64%. Όσον αφορά το βαθμίδα εκπαίδευσης όσοι ανήκουν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση αποτελούν το 48,18% των εγγεγραμμένων ανέργων του Απριλίου ενώ το 30,73% ανήκουν στην υποχρεωτική εκπαίδευση μέχρι δηλαδή την 3η Γυμνασίου.

Πηγή ΑΠΕ