Λίπασμα από λυματολάσπη στις βαμβακοκαλλιέργειες

Πληθαίνουν οι εκτάσεις που δέχονται το συγκεκριμένο εδαφοβελτιωτικό προϊόν

Λίπασμα από λυματολάσπη στις βαμβακοκαλλιέργειες

Πρόγραμμα λυματολάσπης της ΔΕΥΑ Κομοτηνής, που βρίσκεται στον τέταρτο χρόνο λειτουργίας, δημιουργεί λίπασμα για 2.000 στρέμματα. Η επαναχρησιμοποίησή της προκρίθηκε ως λύση στο πρόβλημα της συσσώρευσής της, καλύπτοντας ταυτόχρονα τις ανάγκες καλλιεργητών σε εδαφοβελτιωτικά. «Το πρόγραμμα εφαρμόζεται από το 2012 και προέκυψε από την ανάγκη ν’ απομακρυνθεί η λυματολάσπη που είχε συσσωρευτεί στον βιολογικό καθαρισμό.

Μέχρι τότε, μεταφερόταν στον ΧΥΤΑ, αλλά τα υγρά στραγγίσματά της δημιουργούσαν πρόβλημα στην ευρύτερη περιοχή», αναφέρει στην «ΥΧ» ο πρόεδρος της ΔΕΥΑΚ, Δημήτρης Καρασταύρου. Αναζητώντας τρόπους διαχείρισης, προκρίθηκε η λύση της διάθεσής της ως εδαφοβελτιωτικού στους αγρούς. Το πρόγραμμα ξεκίνησε πιλοτικά με 100 στρέμματα και συνεχίστηκε την ερχόμενη χρονιά με 700. «Κατόπιν διαγωνιστικής διαδικασίας, αποκτήσαμε ανάδοχο που ανέλαβε να σκορπίσει τη λυματολάσπη στα χωράφια.

Σήμερα, εξαντλούμε τα αποθέματα καλύπτοντας ετησίως 2.000 στρέμματα. Ο μόνος περιορισμός είναι να χρησιμοποιείται σε βαμβακοκαλλιέργεια. Επιδιώκουμε να είναι μεγάλα κομμάτια αγρών, γιατί η διασπορά αυξάνει το κόστος μεταφοράς». Όλες οι αιτήσεις έχουν ικανοποιηθεί και συμμετέχουν 28 αγρότες. Ο προϋπολογισμός του έργου διαμορφώθηκε πέρυσι στα 25.000 ευρώ, χωρίς καμία επιβάρυνση για τους καλλιεργητές.

Η επιτυχία του προγράμματος δημιούργησε την ιδέα επέκτασης. «Σκεφτήκαμε το ενδεχόμενο μεταφοράς λυματολάσπης από όμορες ΔΕΥΑ σε χώρο μας, αλλά εγείρεται το εξής ζήτημα: δεν γνωρίζουμε τι είδους απόβλητα έχουν. Αν, για παράδειγμα, έχουν λύματα από επικίνδυνη βιομηχανία, ελλοχεύει κίνδυνος να μολυνθούν οι αγροί». Ο κ. Καρασταύρου προσθέτει ότι συζητούν το ενδεχόμενο παραγωγής βιοαερίου. «Η μελέτη μπορεί να γίνει, όπως και η μονάδα, μέσω ΕΣΠΑ, με συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας». Η συγκεκριμένη επιλογή δεν παράγει λίπασμα, γιατί η λυματολάσπη καταναλώνεται για την παραγωγή βιοαερίου.

Μαρία Αμπατζή