Λύση με deadline για την έγκαιρη ολοκλήρωση των μέτρων του ΠΑΑ που εκκρεμούν

Νέες οδηγίες για το 14χίλιαρο και πιέσεις για τους ελέγχους στο πλαίσιο των Νέων Αγροτών

-Διαφήμιση-

Στην επιτάχυνση των διαδικασιών για την ενεργοποίηση των εναπομεινάντων μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020, την έγκαιρη ένταξη των επενδύσεων, αλλά και την περαιτέρω απορρόφηση των πόρων προχωράει το ΥΠΑΑΤ, που έχει θέσει ένα αυστηρό χρονοδιάγραμμα για τις ενέργειες που πρέπει να ακολουθηθούν το επόμενο χρονικό διάστημα.

Εκτός, λοιπόν, από τα Σχέδια Βελτίωσης, οι αρμόδιες υπηρεσίες καλούνται να είναι συνεπείς στο νέο χρονοδιάγραμμα, που έχει τεθεί τόσο για το Υπομέτρο 6.1 «Εγκατάσταση Νέων Γεωργών» όσο και για το Υπομέτρο 6.3 «Ανάπτυξη μικρών γεωργικών εκμεταλλεύσεων». Όσον αφορά το τελευταίο, υπενθυμίζεται ότι σύμφωνα με την εγκύκλιο του ΥΠΑΑΤ, η δεύτερη αξιολόγηση πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 4 Νοεμβρίου.

Με νέες οδηγίες που εστάλησαν τις τελευταίες ημέρες από την ειδική υπηρεσία εφαρμογής του ΠΑΑ, το χρονοδιάγραμμα προβλέπει ότι αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης, πρέπει να συνταχθούν και να δημοσιοποιηθούν οι πίνακες με τα αποτελέσματα. Στόχος είναι μέχρι τις 20 Νοεμβρίου να εκδοθούν οι αποφάσεις ένταξης, προκειμένου στη συνέχεια να μεταφερθούν τα αιτήματα πληρωμής στο ΟΠΣΑΑ το αργότερο έως τις 27 Νοεμβρίου.

Ο λόγος είναι ότι μέχρι τις 15 Δεκεμβρίου πρέπει να έχουν σταλεί οι παρτίδες πληρωμής των δικαιούχων στον ΟΠΕΚΕΠΕ, για να ξεκινήσει εν συνεχεία η πληρωμή τους. Θυμίζουμε ότι η εν λόγω πληρωμή θα αφορά την καταβολή της πρώτης δόσης (70%) του συνολικού ποσού χρηματοδότησης των μικροκαλλιεργητών, ύψους 14.000 ευρώ έκαστος.

Νέοι Γεωργοί

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχει στη διάθεσή της η «ΥΧ», ο στόχος που έχει τεθεί για το Υπομέτρο 6.1 αφορά τη διενέργεια των ελέγχων που απαιτούνται βάσει της εγκυκλίου που εκδόθηκε τον Ιούλιο του 2018, ώστε να υπάρχει ετοιμότητα πληρωμών.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο για την παρακολούθηση και την επίβλεψη της υλοποίησης της πράξης και του επιχειρηματικού σχεδίου των δικαιούχων του Υπομέτρου 6.1, οι ΔΑΟΚ πρέπει να προχωρούν σε σειρά ελέγχων κατ’ έτος.

-Διαφήμιση-