Με λύση τα φθηνά δάνεια απαντά η Επιτροπή στην έλλειψη ρευστότητας

Στην παροχή ευελιξίας «ποντάρει» η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου τα κράτη-μέλη να διευκολύνουν παραγωγούς και αλιείς να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα ρευστότητας που αντιμετωπίζουν εξαιτίας των συνεπειών του κορωνοϊού. Η ευελιξία αυτή αφορά ουσιαστικά την παροχή δανείων με ευνοϊκούς όρους, καθώς στόχος είναι να καλυφθούν οι ανάγκες κεφαλαίων κίνησης όσων πλήττονται.

Έτσι, πριν από λίγες ημέρες, εγκρίθηκε για την Ελλάδα η τροποποίηση του μέτρου παροχής εγγυήσεων για τη στήριξη επιχειρήσεων, συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων και των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους τομείς της γεωργίας και της υδατοκαλλιέργειας. Εκτός από την έκδοση μερικών εγγυήσεων για επιλέξιμα δάνεια για κεφάλαια κίνησης που προέβλεπε το αρχικό μέτρο, πλέον το καθεστώς θα προσφέρει και τη δυνατότητα επιδότησης των προμηθειών εγγύησης για τα δάνεια. Όσο για τον προϋπολογισμό, αυτός αυξάνεται κατά 250 εκατ. ευρώ για την κάλυψη της επιδότησης των εγγυήσεων, και ανέρχεται πλέον σε 2,25 δισ. ευρώ.

Ιταλία

Ακολούθησε απόφαση για την Ιταλία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τροποποίηση του πλαισίου κρατικών ενισχύσεων της γειτονικής χώρας, προκειμένου ένα πόσο ύψους 30 εκατ. ευρώ να μπορεί να διατεθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων επιχειρήσεων στους τομείς της γεωργίας και αλιείας.

Με βάση την τροποποίηση, επιχειρήσεις που πλήττονται θα μπορούν να λαμβάνουν δάνεια ύψους έως 30.000 ευρώ με μηδέν επιτόκιο, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες τους σε ρευστότητα. Τα δάνεια θα προέρχονται από τα 30 εκατ. ευρώ που εγκρίθηκαν.