Μ. Βρετανία: Οι αγρότες παραμένουν η πιο αξιόπιστη ομάδα της εφοδιαστικής αλυσίδας

Η αντίληψη των καταναλωτών για τον αγροτικό τομέα παραμένει θετική, σύμφωνα με τα ευρήματα της τελευταίας μελέτης του Συμβουλίου για την Ανάπτυξη της Γεωργίας και των Κηπευτικών του Ηνωμένου Βασιλείου (AHDB). Ο μη κυβερνητικός δημόσιος οργανισμός που εκπροσωπεί τους Βρετανούς αγρότες και άλλους εμπλεκομένους στην αλυσίδα εφοδιασμού, παρακολουθεί το επίπεδο εμπιστοσύνης των καταναλωτών από το 2019 και έπειτα.

Σχεδόν τα 2/3 (63%) των ερωτηθέντων δήλωσαν ότι αντιμετωπίζουν πολύ ή κάπως θετικά τη βρετανική γεωργία. Το εν λόγω ποσοστό υπολείπεται του αντίστοιχου για το 2020, όταν ο ρόλος των αγροτών είχε κριθεί καθοριστικός για την εξασφάλιση της επισιτιστικής ασφάλειας στη νέα πραγματικότητα της πανδημίας COVID-19, ωστόσο βρίσκεται στα επίπεδα του 2019.

Στην αλυσίδα εφοδιασμού, οι αγρότες αποτέλεσαν μακράν την πιο αξιόπιστη ομάδα. Οι καταναλωτές δήλωσαν ότι εμπιστεύονται τους αγρότες (70%) περισσότερο από τους λιανοπωλητές (53%), για τους οποίους έχουν τη δεύτερη πιο θετική άποψη στην αλυσίδα εφοδιασμού. Η μελέτη διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές εκτιμούν τους αγρότες για την τεχνογνωσία τους και τη φροντίδα τους για το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων.

Επιπλέον, η μελέτη διαπίστωσε ότι οι καταναλωτές επιθυμούν μεγαλύτερη διαφάνεια, όταν λαμβάνουν αποφάσεις σχετικά με το ποια τρόφιμα θα αγοράσουν. Περίπου το 87% δήλωσε ότι θα ήταν χρήσιμο να υπάρχει επισήμανση για το πώς και πού εκτρέφονται τα ζώα και το 79% θέλει να γνωρίζει πόσο χρόνο περνούν τα ζώα σε εξωτερικούς χώρους. Ένα άλλο 81% θέλει ετικέτες βιωσιμότητας στα προϊόντα.

Τέλος, μετά το Brexit το 2019 και την πανδημία COVID-19 το 2020, η μεγαλύτερη ανησυχία των καταναλωτών για το 2021 εστιάστηκε στο περιβάλλον, ιδίως στη ρύπανση από πλαστικά και την κλιματική αλλαγή, καθώς και την καλή διαβίωση των ζώων.