Η Μαλαισία προτρέπει την ΕΕ να αποδεχθεί το σύστημα πιστοποίησης φοινικελαίου στο RED II

Η ΕΕ πρέπει να αποδεχθεί και να αναγνωρίσει επισήμως ότι το φοινικέλαιο που παράγεται στη Μαλαισία έχει «χαμηλό» κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης (ILUC) στο πλαίσιο της οδηγίας για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (RED II).

Τον Μάιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε συμπληρωματική κατ’ εξουσιοδότηση πράξη για το RED II, το οποίο κατατάσσει το φοινικέλαιο σε «υψηλό» κίνδυνο της ILUC και αυτό ουσιαστικά θα εξαλείψει τη χρήση φοινικελαίου στην παραγωγή βιοκαυσίμων στην ΕΕ κατά τα προσεχή έτη. Το υπουργείο Διεθνούς Εμπορίου και Βιομηχανίας της Μαλαισίας, όμως, θέλει να πιστοποιηθεί ότι το μαλαισιανό φοινικέλαιο έχει χαμηλό κίνδυνο έμμεσης αλλαγής της χρήσης γης για βιοκαύσιμα. «Το φοινικέλαιο κατηγοριοποιείται ως υψηλού κινδύνου για την έμμεση αλλαγή χρήσης γης» στην κατ’ εξουσιοδότηση πράξη της Κομισιόν και αυτό αποτελεί εμπορικό προστατευτικό μέτρο, ανέφερε το υπουργείο, εκφράζοντας παράλληλα τις ανησυχίες του σχετικά με τους περιορισμούς της ΕΕ για την καλλιέργεια.

Επίλυση των διαφορών στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου

Η Μαλαισία, από την πλευρά της, θα προσπαθήσει να θέσει το ζήτημα σε διάφορους οργανισμούς προστατεύοντας το συμφέρον των εξαγωγών και των μικροκαλλιεργητών φοινικελαίου της χώρας. Πηγές του υπουργείου αναφέρουν ότι το θέμα θα φτάσει μέχρι τον μηχανισμό επίλυσης διαφορών του ΠΟΕ.

«Επιπλέον, η κυβέρνηση συνεχίζει να διερευνά πρωτοβουλίες για την αύξηση της χρήσης φοινικελαίου για βιοντίζελ για εγχώρια κατανάλωση, εφόσον οι εξαγωγές φοινικελαίου στις αγορές της ΕΕ επηρεαστούν από την εφαρμογή της οδηγίας RED II».