Μάρκα του καταναλωτή: «Ποιος είναι το αφεντικό;»

«Ένα μοντέλο που στηρίζεται στη πλήρη διαφάνεια, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και στην υγεία»

Μάρκα του καταναλωτή

«Περισσότερες από 1.000 οικογένειες αγροτών έχουν ενταχθεί στη «Μάρκα του καταναλωτή».

Μοιάζει με τίτλο θεατρικού έργου, περιμένοντας τους πολίτες να συμμετέχουν στα δρώμενα της παράστασης, αλλά δεν αφορά τον κόσμο της τέχνης. Το σκηνικό εξελίσσεται στην αγορά, όπου οι καταναλωτές, από παθητικοί δέκτες διατροφικών επιλογών κάποιων αφεντικών, γίνονται κοινωνοί και συμμέτοχοι στην παραγωγική αλυσίδα. Είναι αυτοί που δημιουργούν τη μάρκα του καταναλωτή, βάζοντας το δικό τους αποτύπωμα.

Από την επίσκεψη του ιδρυτή της «Μάρκας του καταναλωτή» κ. Laurent Chabanne στα γραφεία της Υπαίθρου Χώρας, μαζί με τον κ. Λάμπη Κώτσου ιδρυτή της αντίστοιχης πλατφόρμας για την Ελλάδα και τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Σάρρο

Καθημερινά ακούμε και διαβάζουμε για τα προβλήματα στον αγροτικό τομέα, την αδυναμία οργάνωσης, τις παγκόσμιες προκλήσεις, την αναζήτηση καινοτόμων ιδεών, το περιβάλλον που υποφέρει. Ποια θα μπορούσε να είναι η λύση σε όλα από τα παραπάνω προβλήματα; Η βασική λύση βρίσκεται στα χέρια του σημαντικότερου επενδυτή, του καταναλωτή, αυτός για τον οποίο γίνονται όλα.

Πρωτοβουλία α λά γαλλικά

marka-katanaloti2Για τους παραπάνω λόγους, αλλά και για πολλούς άλλους, οι Γάλλοι καταναλωτές αποφάσισαν να εμπλακούν ενεργά και να δημιουργήσουν τη δική τους μάρκα, με όνομα «Μάρκα του καταναλωτή» και λογότυπο «Ποιος είναι το αφεντικό;». Ο Laurent Chabanne, συνιδρυτής της «Μάρκας του καταναλωτή», σε δήλωσή του στην «ΥΧ», ανέφερε τους λόγους που οδήγησαν τους καταναλωτές σε αυτή την κίνηση: «Η πρωτοβουλία της ‘’Μάρκας του καταναλωτή’’ βασίζεται στο γεγονός ότι εμείς οι καταναλωτές θέλουμε να έχουμε λόγο για την ποιότητα των προϊόντων που καταναλώνουμε, να γνωρίζουμε το κάθε ευρώ που επενδύουμε, πώς και σε ποιον μοιράζεται σε όλη την αλυσίδα παραγωγής μέχρι να φτάσει στα χέρια μας. Θέλουμε να ξέρουμε αν τα χρήματα, που επενδύουμε αγοράζοντας ένα προϊόν, είναι αρκετά για να επιβιώνει ο παραγωγός του. Θέλουμε, επίσης, οι δικές μας επιλογές να μπορούν να επηρεάσουν θετικά τη διατροφή μας, την ανάπτυξη του κλάδου της γεωργίας, το περιβάλλον και να μπορούμε να τις επαληθεύσουμε ανά πάσα στιγμή».

Από την επίσκεψη του ιδρυτή της «Μάρκας του καταναλωτή» κ. Laurent Chabanne στα γραφεία της Υπαίθρου Χώρας, μαζί με τον κ. Λάμπη Κώτσου ιδρυτή της αντίστοιχης πλατφόρμας για την Ελλάδα και τον δημοσιογράφο κ. Γιάννη Σάρρο

Τώρα και στην Ελλάδα

Η «Μάρκα του καταναλωτή» έχει πολύ δυνατό κοινωνικό πρόσημο, μια και θα εξασφαλίσει καλύτερες οικονομικές απολαβές για τους παραγωγούς, ανάπτυξη στον αγροτικό τομέα, νέες θέσεις εργασίας και ευκαιρίες για τους νέους στη χώρα μας, δηλώνει στην «ΥΧ» ο Λάμπης Κώτσου, εξηγώντας τους λόγους που τον οδήγησαν στην ίδρυση της κίνησης αυτής και στη χώρα μας:

«Η πρωτοβουλία αυτή είναι η συμβολή μας σε έναν πιο δίκαιο και βιώσιμο κόσμο. Ως καταναλωτές, δίνουμε τη δυνατότητα στους παραγωγούς όχι μόνο να ζουν από το επάγγελμά τους, αλλά να έχουν και την επενδυτική δυνατότητα να μας εξασφαλίζουν συνεχώς ποιοτικά και υπεύθυνα προϊόντα, υγιεινά, που συμβάλλουν στη διατήρηση και στην προστασία του περιβάλλοντος. Αυτή η αλυσίδα δίκαιων ανταλλαγών, που δημιουργείται χάρη στον καταναλωτή, έχει ως αποτέλεσμα την υποστήριξη της ελληνικής παραγωγής, την ανάπτυξη του γεωργικού τομέα, τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν στον κλάδο, την υποστήριξη της ελληνικής οικονομίας. Ένα μοντέλο που στηρίζεται στη πλήρη διαφάνεια, στην ισότητα, στην αλληλεγγύη και στην υγεία».

Πώς λειτουργεί το νέο μοντέλο

Για κάθε προϊόν, όπως μας εξηγεί ο κ. Κώτσου, «δημιουργούμε ένα ερωτηματολόγιο με πιθανές προδιαγραφές, τις οποίες θέτουμε στη διάθεση του καταναλωτή online στην πλατφόρμα www.imarkatoukatanaloti.gr. Για να γίνει η σχεδίαση του ερωτηματολογίου, ενημερωνόμαστε για το πλαίσιο γύρω από το προϊόν σε διάφορους άξονες: τεχνικούς, ποιοτικούς, οικονομικούς, περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς. Σε συνεργασία με τους παραγωγούς και τις βιομηχανίες, μαθαίνουμε για τους περιορισμούς που έχουν, την τεχνογνωσία, τις δυνατότητες προόδου που μπορούν να κάνουν το κάθε προϊόν καλύτερο».

Ποιος είναι ο ρόλος του καταναλωτή

Για να μπορέσει ο κάθε καταναλωτής να λάβει μία τεκμηριωμένη απόφαση, του παρέχονται πρόσθετες πληροφορίες απαραίτητες για την καλύτερη κατανόηση του τελικού προϊόντος. Πληροφορίες σχετικά με τον ορισμό του επιπέδου αμοιβής που θεωρεί δίκαιο για τον παραγωγό. Μπορεί, επίσης, να κάνει επιλογές που έχουν σχέση με την καλή μεταχείριση των ζώων ή για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις. Ακόμη, μπορεί να επιλέξει να συμβάλει στην προετοιμασία τού αύριο, αποφασίζοντας να βοηθήσει στη μετάβαση προς το βιολογικό ή την υποστήριξη των επαγγελμάτων προς εξαφάνιση. Στη συνέχεια, τα προϊόντα παράγονται, συσκευάζονται και διανέμονται στα καταστήματα, σύμφωνα με τις προδιαγραφές που έχουν ορίσει οι καταναλωτές.

Σύμφωνα, πάντα, με τα στοιχεία του κινήματος της «Μάρκας του καταναλωτή», ο καταναλωτής θα μπορεί να επαληθεύσει ότι το προϊόν του έχει πράγματι παραχθεί, σύμφωνα με αυτά που αποφάσισε και ότι ο παραγωγός αμείβεται από αυτό που έχει οριστεί χάρη σε δύο τύπους ελέγχων: τον τεχνικό και τον ηθικό.

Τεχνικός έλεγχος

Πραγματοποιείται από ανεξάρτητο οργανισμό πιστοποίησης, ο οποίος πηγαίνει στον παραγωγό και στον μεταποιητή για να πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αναλύσεις και να επαληθεύσει τη συμμόρφωση με τις προδιαγραφές.

Ηθικός έλεγχος

Διοργανώνονται επισκέψεις σε παραγωγούς και βιομηχανίες, προσκαλώντας τακτικά μια δωδεκάδα καταναλωτών να δουν με τα μάτια τους επιτόπου και να θέσουν οποιεσδήποτε ερωτήσεις επιθυμούν.

Κάποια νούμερα από το γαλλικό εγχείρημα που είναι σημαντικά

1 Είναι η μεγαλύτερη επιτυχία στον αγροδιατροφικό τομέα τα τελευταία 30 χρόνια. Πρόκειται για μία πρωτοβουλία που χαιρέτισε τόσο ο πρόεδρος της Γαλλίας όσο και πολλοί άλλοι σημαντικοί άνθρωποι εκεί.

2 Περισσότερες από 1.000 οικογένειες αγροτών έχουν ενταχθεί στη «Μάρκα του καταναλωτή».

3 Μέσα σε δύο χρόνια, ήδη το 15% των νοικοκυριών της Γαλλίας στηρίζει την πρωτοβουλία, αγοράζοντας τα προϊόντα της «Μάρκας του καταναλωτή».

4 Περισσότερα από 1 εκατομμύριο μπουκάλια γάλα της «Μάρκας του καταναλωτή» αγοράζονται από τους ίδιους τους καταναλωτές κάθε εβδομάδα.

5Το Βέλγιο, η Ισπανία, η Ιταλία, το Μαρόκο, η Γερμανία και η Αγγλία είναι μερικές από τις χώρες που έχουν μπει στην ομάδα.