Ελληνο-Αμερικανικό Εμπορικό Επιμελητήριο: Μεγάλη ανησυχία στις επιχειρήσεις για το οικονομικό τους μέλλον λόγω COVID-19

EΡΕΥΝΑ ΕΛΛΗΝΟ-ΑΜΕΡΙΚΑΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ

✱ Ανησυχητικό το πρώτο δείγμα γραφής των επιπτώσεων από την έξαρση της πανδημίας

✱ Σε καλύτερη μοίρα οι τομείς των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας

Φωτεινή εξαίρεση σε ένα γενικότερο τοπίο αβεβαιότητας και οριοθετημένων προσδοκιών λόγω COVID-19 συνιστά ο κλάδος των μεγάλων επιχειρήσεων τροφίμων και ποτών, σύμφωνα με τα αποτελέσματα έρευνας του Ελληνο-Αμερικανικού Εμπορικού Επιμελητηρίου για τις επιπτώσεις της πανδημίας στην ελληνική και παγκόσμια οικονομία.

Αφουγκραζόμενος τις ανησυχίες της εγχώριας επιχειρηματικής κοινότητας, ο οργανισμός συνέλεξε αντιπροσωπευτικά δεδομένα από το δεύτερο μισό του Μαρτίου που χαρτογραφούν τις πρώτες επιβεβαιωμένες συνέπειες της πανδημίας, αλλά και τις προσδοκίες του επιχειρηματικού κόσμου για τη συνέχεια. Ανάμεσα σε ομίλους με δραστηριότητα στην Ελλάδα (σε ποσοστό 61%) και τον κόσμο, σημαντικό είναι το δείγμα επιχειρήσεων αγροτικών προϊόντων και υπηρεσιών που δίνει το στίγμα του πρωτογενούς τομέα στην παρούσα σφυγμομέτρηση.

Από τα αποτελέσματα της έρευνας φαίνεται ότι η πλειονότητα των επιχειρήσεων έχει επηρεαστεί από τις συνέπειες της έξαρσης του κορωνοϊού και των έκτακτων μέτρων για τον περιορισμό της εξάπλωσής του. Ο πραγματικός αντίκτυπος θα φανεί στους ετήσιους ισολογισμούς, αλλά οι εταιρείες αναμένουν σε ποσοστό 56% τη μείωση των προβλεπόμενων εσόδων τους. Παρ’ όλα αυτά, υπάρχει ένα μικρό ποσοστό (3%) επιχειρήσεων που φαίνεται πως υπολογίζει σε μία πιθανή αύξηση των εσόδων του ή έστω μηδενική επίδραση σε αυτά, αλλά και ένα 41% που κρίνει ότι είναι πολύ νωρίς για να γνωρίζει τις επιπτώσεις. Αυτές οι εταιρείες προέρχονται κυρίως από τους τομείς των τροφίμων και των ποτών, της τεχνολογίας και της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Αξίζει, πάντως, να επισημανθεί ότι, ανεξαρτήτως κλάδου, οι περισσότερες από τις μικρού μεγέθους επιχειρήσεις (<50 εργαζομένων) αναμένουν μείωση των εσόδων τους κατά 50% ή και παραπάνω. Κάτι που από μόνο του καθιστά σαφές ότι οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις του πρωτογενούς τομέα, οι οποίες επηρεάζονται από τους περιορισμούς στις μετακινήσεις και την έλλειψη εργατών γης, δεν τυγχάνουν της ίδιας ευνοϊκής μοίρας σε σχέση με τους μεγάλους παίκτες της βιομηχανίας τροφίμων και ποτών.

Σημαντικοί φραγμοί σε επενδυτική-εμπορική δραστηριότητα, δικτύωση και επιχειρησιακές λειτουργίες

Το συντριπτικό ποσοστό των συμμετεχουσών εταιρειών (81%) κρίνει ότι οι αρνητικές επιπτώσεις της παρούσας ύφεσης στη λειτουργία τους θα έχουν φανεί στο σύνολό τους σε λιγότερο από τρεις μήνες. Θεωρούν κατά συντριπτική πλειοψηφία ότι θα μειωθούν τόσο οι προγραμματισμένες επενδυτικές τους αποφάσεις όσο και η ανάπτυξη της αγοράς στην οποία δραστηριοποιούνται. Όπως και προηγουμένως, οι όποιες εξαιρέσεις έγκεινται στο γεγονός ότι οι επιχειρήσεις που κινούνται στον τομέα των τροφίμων και ποτών, της τεχνολογίας, αλλά και της υγείας, αναμένουν θετικές εξελίξεις τόσο στις επενδυτικές τους αποφάσεις όσο και στον αριθμό εργαζομένων τους.

Οι επιχειρήσεις, οι οποίες ακολουθούν εισαγωγική/εξαγωγική δραστηριότητα, δήλωσαν σε ποσοστό 61% ότι έχουν επηρεαστεί σημαντικά στον τομέα αυτόν, ενώ μόλις το 39% δεν έχει καμία επίπτωση από το ξέσπασμα του ιού. Αυτό οφείλεται και στο γεγονός πως οι περισσότερες χώρες έχουν εφαρμόσει ιδιαίτερα αυστηρά περιοριστικά μέτρα ως προς τις διακινήσεις προϊόντων από και προς τη χώρα τους.

Επιπλέον, ο COVID-19 φαίνεται ότι έχει επηρεάσει τις εταιρείες σε συγκεκριμένες βασικές λειτουργίες τους. Μεγάλη επίπτωση αποτυπώνεται στις μετακινήσεις (22%), αλλά και στην ανάληψη αποφάσεων λόγω φυσικά και της υψηλής αβεβαιότητας (18%). Ως εκ τούτου, γίνεται αντιληπτό πως οι περισσότερες επιχειρησιακές λειτουργίες έχουν δεχθεί σημαντικές επιπτώσεις είτε σε μεγαλύτερο είτε σε μικρότερο βαθμό, ενώ μόνο ένα ποσοστό της τάξεως του 1% αντιπροσωπεύει εταιρείες, οι οποίες δεν έχουν καμία απολύτως επίπτωση στη λειτουργία τους.

Όπως είναι φυσιολογικό, η παγκόσμια εξάπλωση του COVID-19 έχει οδηγήσει την πλειονότητα των εταιρειών (75%) σε ακύρωση της παρουσίας ή συμμετοχής τους σε εγχώρια ή διεθνή συνέδρια και εκθέσεις. Αξίζει να σημειωθεί πως αρκετές εταιρείες που απάντησαν αρνητικά στην ακύρωση συμμετοχής έχουν προχωρήσει σε αναβολή των προγραμματισμένων εκδηλώσεών τους ή της παρουσίας τους σε αυτές. Βάσει των δεδομένων που συλλέχθηκαν, στις αναβληθείσες ή ακυρωθείσες εκθέσεις που συγκέντρωσαν τον μεγαλύτερο αριθμό απαντήσεων περιλαμβάνονται η Food Expo, το Oenorama και η Freskon Thessaloniki.