Μεγαλύτερη ευελιξία στην απευθείας διάθεση μελιού από τον παραγωγό

Στα 15 κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως αυξήθηκε η ποσότητα την οποία μπορούν να διαθέτουν στα καταστήματα λιανικής πώλησης οι μελισσοκόμοι της χώρας, με τους τελευταίους να έχουν πλέον τη δυνατότητα να προμηθεύουν άμεσα τον καταναλωτή σε μεγαλύτερη κλίμακα, εντός της περιφέρειάς τους.

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ για την απευθείας διάθεση μελιού από τον παραγωγό, πλέον οι φορείς εγκαταστάσεων μελισσοκομίας, οι οποίοι είναι ενεργοί μελισσοκόμοι, μπορούν να διαθέτουν «στα καταστήματα λιανικής πώλησης, που προμηθεύουν άμεσα μέλι στον τελικό καταναλωτή και βρίσκονται εντός της περιφέρειας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή όμορης, μέχρι 15 κιλά ιδιοπαραγόμενου μελιού ανά κυψέλη ετησίως και μέχρι συνολικής ετήσιας ποσότητας 1.500 κιλών μελιού» (αντί των 10 κιλών και 1.000 κιλών που ίσχυε αντίστοιχα).

Επιπλέον, οι ενεργοί μελισσοκόμοι μπορούν να προμηθεύουν άμεσα τον τελικό καταναλωτή, συμπεριλαμβανομένης της προμήθειας μέσω των αγορών που βρίσκονται εντός της περιφέρειας στην οποία εδρεύουν οι εγκαταστάσεις μελισσοκομίας ή όμορης (αντί της περιφερειακής ενότητας, όπως ίσχυε αρχικά).