ΕΛΣΤΑΤ: Μειωμένο το πετρέλαιο κίνησης κατά 6,5% το 2020

Μείωση κατανάλωσης σημειώθηκε στο πετρέλαιο κίνησης σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ. Το diesel ακολούθησε παράλληλη πορεία με τη συνολικά μεγαλύτερη, μείωση της κατανάλωσης πετρελαιοειδών το έτος 2020 σε σχέση με το έτος 2019 κατά 8,1%, από 7.281.311 μετρικούς τόνους σε 6.688.351 μετρικούς τόνους. Όπως σημειώνει η Ελληνική Στατιστική Υπηρεσία, «Η μείωση στην κατανάλωση πετρελαιοειδών το έτος 2020 προήλθε, κατά κύριο λόγο, από την μείωση στην κατανάλωση του μαζούτ υψηλού θείου κατά 28,7%, του υγραερίου κατά 28,1%, της αμόλυβδης βενζίνης κατά 23,0% και του πετρελαίου κίνησης κατά 6,5%».

Χαμηλή κατανάλωση σε Ήπειρο, Δυτική Μακεδονία

Κατά το έτος 2020, οι περιφέρειες που παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη κατανάλωση είναι η Αττική και η Κεντρική Μακεδονία και ακολουθούν οι περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας, Δυτικής Ελλάδας, Πελοποννήσου, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Κρήτης, Ηπείρου, Δυτικής Μακεδονίας και Νοτίου Αιγαίου. Η χαμηλότερη κατανάλωση παρατηρείται στις περιφέρειες των Ιονίων Νήσων και του Βορείου Αιγαίου.