Μειωμένος για δεύτερο μήνα ο δείκτης εισροών σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ

Εκδόθηκε το δελτίο τύπου Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Δεκέμβριο 2023 στο οποίο καταγράφεται μείωση του δείκτη εισροών 0,3% σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2023. Ο Δεκέμβριος είναι ο δεύτερος συνεχόμενος μήνας μείωσης του δείκτη εισροών μετά από μία συνεχόμενη αύξηση το προηγούμενο διάστημα.

Όσον αφορά τον δείκτη εκροών, οι τιμές δηλαδή που λαμβάνει ο παραγωγός, καταγράφεται αύξηση 1,7% για τον μήνα Δεκέμβριο σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2023.  

Αναλυτικά, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 6,4%.

Ο αντίστοιχος δείκτης του Δεκεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,1%. Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 6,4% τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 6,5% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 6,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,7%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 15,0%.

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Δεκεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 3,9% έναντι αύξησης 19,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Δεκεμβρίου 2022 με τον Δεκέμβριο 2021. Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 3,9% τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Δεκεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στη μείωση κατά 5,3% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ζωοτροφές και β) στην αύξηση κατά 4,6% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου.

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Δεκέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,3%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2023 – Δεκεμβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,04% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Ιανουαρίου 2022 – Δεκεμβρίου 2022.