Μείωση στον δείκτη εισροών τον Νοέμβριο του 2023 

Εκδόθηκε το δελτίο τύπου Εισροών-Εκροών της Ελληνικής Στατιστικής Υπηρεσίας για τον μήνα Νοέμβριο 2023 στο οποίο καταγράφεται μείωση του δείκτη εισροών 1,0% σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023. Ο Νοέμβριος είναι ο πρώτος μήνας μετά από μία συνεχόμενη αύξηση τριών μηνών του δείκτη εισροών. Αντίστοιχα, ο γενικός δείκτης εκροών, οι τιμές δηλαδή που λαμβάνει ο παραγωγός, συνεχίζει την πτωτική πορεία των προηγούμενων δύο μηνών. Συγκεκριμένα, ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,4%. 

Αναλυτικά, η εξέλιξη των Δεικτών Τιμών Εισροών και Εκροών με έτος βάσης 2015=100,0 για τον μήνα Νοέμβριο 2023, σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία, έχει ως εξής:  

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία (χωρίς επιδοτήσεις) του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 3,8%. Ο αντίστοιχος δείκτης του Νοεμβρίου 2022, σε σύγκριση με τον Νοέμβριο 2021, είχε παρουσιάσει αύξηση 19,5.  

Η αύξηση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εκροών κατά 3,8% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, οφείλεται: α) στην αύξηση κατά 3,7% του δείκτη τιμών της φυτικής παραγωγής και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ελαιόλαδο, και β) στην αύξηση κατά 4,3% του δείκτη τιμών της ζωικής παραγωγής.  

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εκροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 0,4%. Ο μέσος σταθμικός Δείκτης Εκροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε αύξηση 16,2%. 

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισροών στη Γεωργία – Κτηνοτροφία του μηνός Νοεμβρίου 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022, παρουσίασε μείωση 5,2% έναντι αύξησης 22,4% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση του Νοεμβρίου 2022 με τον Νοέμβριο 2021.  

Η μείωση του Γενικού Δείκτη Τιμών Εισροών κατά 5,2% τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Νοεμβρίου 2022 (Πίνακας 4), οφείλεται: α) στην μείωση κατά 6,7% του δείκτη τιμών των αναλώσιμων μέσων και κυρίως στη μεταβολή της ομάδας ενέργεια και λιπαντικά και β) στην αύξηση κατά 4,0% του δείκτη τιμών του σχηματισμού παγίου κεφαλαίου. 

Ο Γενικός Δείκτης Εισροών κατά τον μήνα Νοέμβριο 2023, σε σύγκριση με τον δείκτη του Οκτωβρίου 2023, παρουσίασε μείωση 1,0%. Ο μέσος Δείκτης Εισροών του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2022 – Νοεμβρίου 2023, παρουσίασε αύξηση 1,7% σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δωδεκαμήνου Δεκεμβρίου 2021 – Νοεμβρίου 2022.