Μείωση των εισροών και αύξηση των αποδόσεων μέσω των δορυφορικών συστημάτων

Μείωση της χρήσης των χημικών, αύξηση των αποδόσεων των καλλιεργειών και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στις καλλιεργητικές πρακτικές μπορεί να προσφέρει στους αγρότες η χρήση των δορυφορικών συστημάτων Galileο και EGNOS, όπως καταγράφεται στον ιστότοπο GNSS ASIA.

Τα δορυφορικά συστήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την καθοδήγηση αγροτικών μηχανημάτων, την απόδοση της κατάστασης του εδάφους, την παρακολούθηση των ζώων και τη διαχείριση των δασών. Επίσης, μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην εφαρμογή διαφοροποιημένης εφαρμογής των εισροών. Όπως είχε καταγράψει πρόσφατα η «ΥΧ», η τεχνολογία διαφοροποιημένης εφαρμογής λιπασμάτων είναι μία από τις υπηρεσίες που δίνει το μεγαλύτερο κέρδος στον αγρότη.

Η διαφοροποιημένη εφαρμογή των εισροών σημαίνει την επέμβαση με το κατάλληλο είδος αγροεφοδίων στο τμήμα εκείνο του χωραφιού που έχει πραγματικά ανάγκη και όχι καθολική εφαρμογή στο σύνολο της καλλιεργούμενης γης. Τέλος, σύμφωνα με το GNSS ASIA, το εύρος των εφαρμογών της ευφυούς γεωργίας και της γεωργίας ακριβείας είναι μεγάλο και περιλαμβάνει πρακτικές όπως καθοδήγηση τρακτέρ και θεριστικής μηχανής, μεταβλητό όργωμα, σπορά και ψεκασμό, μηχανικό βοτάνισμα, εικονική περίφραξη, αναγνώριση αγροτεμαχίων και γεω-ιχνηλασιμότητα, επιτηρούμενη παρακολούθηση των ζώων, μετρήσεις πεδίου, χαρτογράφηση και ενημέρωση ορίων πεδίου.