Μείωση κατά 35% των αποδόσεων των καλλιεργειών τα επόμενα χρόνια

Ερευνητές επισημαίνουν πως η αναστροφή της κατάστασης θα έρθει μέσω της καινοτομίας

Τα φυλλώδη λαχανικά και τα όσπρια φαίνεται πως θα είναι οι μεγάλοι χαμένοι της περιβαλλοντικής αλλαγής που αναμένεται να κορυφωθεί τα επόμενα χρόνια. Επιστήμονες από τη Σχολή Υγιεινής και Τροπικής Ιατρικής του Λονδίνου διεξήγαγαν έρευνα η οποία εξέτασε συστηματικά το βαθμό στον οποίο οι προβλεπόμενες αλλαγές, όπως η αύξηση της θερμοκρασίας και η μειωμένη διαθεσιμότητα νερού, θα μπορούσαν να επηρεάσουν την παραγωγή και τη διατροφική ποιότητα των φυλλώδη λαχανικών και των οσπρίων.

Σύμφωνα με τους επιστήμονες αν δεν ληφθούν μέτρα για τη μείωση των αρνητικών επιπτώσεων στις γεωργικές αποδόσεις, οι περιβαλλοντικές μεταβολές που αναμένεται να προκύψουν από τα μέσα έως το τέλος του αιώνα όσον αφορά τη διαθεσιμότητα νερού και τις συγκεντρώσεις όζοντος θα μειώσουν τη μέση απόδοση λαχανικών και οσπρίων κατά 35% και 9% αντιστοίχως. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν στις συγκεκριμένες καλλιέργειες, καθώς όπως αναφέρουν «Υπάρχουν αποδείξεις ότι οι προβλεπόμενες μελλοντικές αλλαγές θερμοκρασίας και βροχόπτωσης θα οδηγήσουν σε σημαντική μείωση των αποδόσεων πολλών βασικών καλλιεργειών όπως το ρύζι και το σιτάρι, ωστόσο οι επιπτώσεις στα λαχανικά και τα όσπρια – σημαντικά συστατικά των υγιεινών διαιτολογίων – ήταν μέχρι σήμερα σε μεγάλο βαθμό άγνωστες.

Επιπτώσεις στην υγεία

Οι ερευνητές προειδοποιούν ότι, ελλείψει σημαντικών προσπαθειών για την αντιμετώπιση των προβλεπόμενων μελλοντικών περιβαλλοντικών αλλαγών, οι μειώσεις των αποδόσεων των λαχανικών και των οσπρίων θα μεταβάλλουν σημαντικά τη διαθεσιμότητά τους σε παγκόσμιο επίπεδο. Τέτοιες αλλαγές ενδέχεται να επηρεάσουν την προσιτότητα και την κατανάλωση λαχανικών και οσπρίων μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα και αυτό θα μπορούσε να έχει σημαντικές επιπτώσεις στην υγεία του πληθυσμού παγκοσμίως.

Καινοτομία

Για να μετριαστούν οι κίνδυνοι που συνεπάγονται οι μελλοντικές περιβαλλοντικές αλλαγές στις καλλιέργειες αυτές, οι ερευνητές αναφέρουν ότι οι καινοτομίες για τη βελτίωση της γεωργικής παραγωγής πρέπει να αποτελέσουν προτεραιότητα, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης νέων ποικιλιών καλλιεργειών καθώς και της ενισχυμένης διαχείρισης των αγροτικών εφοδίων καθώς και της χρήσης συστημάτων ευφυούς γεωργίας.