Μείωση νιτρορύπανσης: Μετά το ΦΕΚ, ακολουθεί η πρόσκληση

12/06/2024
2' διάβασμα
meiosi-nitrorypansis-meta-to-fek-akolouthei-i-prosklisi-136185

Πήρε ΦΕΚ η υπουργική απόφαση με την οποία καθορίζεται το θεσμικό πλαίσιο για την ενεργοποίηση της δράσης 10.1.04 «Μείωση της ρύπανσης νερού από γεωργική δραστηριότητα» του ΠΑΑ 2014-2022, ενόψει των νέων προσκλήσεων.

Στόχος της δράσης είναι η μείωση της ρύπανσης του νερού τόσο από νιτρικά ιόντα όσο και από άλλες εν δυνάμει ρυπογόνες εισροές (φωσφορικά ιόντα, φυτοπροστατευτικά προϊόντα). Οι δεσμεύσεις των δικαιούχων είναι διετούς διάρκειας, και εκκινούν από την ημερομηνία που θα οριστεί στην πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος.

Κριτήρια επιλεξιμότητας εκμετάλλευσης

Τα αγροτεμάχια της εκμετάλλευσης που αιτείται για ένταξη ο υποψήφιος, προκειμένου να ενταχθούν στη Δράση, πρέπει να πληρούν τα παρακάτω κριτήρια επιλεξιμότητας:

α) Να είναι δηλωμένα ως αρδευόμενα στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου για το έτος το οποίο ορίζεται στην Πρόσκληση και αποτελεί το «έτος αναφοράς». Για την Ειδική Δέσμευση Γ, τα προς ένταξη αγροτεμάχια πρέπει να είναι δηλωμένα στην ως άνω ΕΑΕ με επιλέξιμη δενδρώδη καλλιέργεια του Πίνακα της υπουργικής απόφασης.

β) Να βρίσκονται εντός της περιοχής παρέμβασης της Δράσης. Η επιλεξιμότητα των εκμεταλλεύσεων σε επίπεδο αγροτεμαχίου, ως προς την περιοχή παρέμβασης, απεικονίζεται στην ΕΑΕ του ενδιαφερόμενου για το έτος αναφοράς.

γ) Για την ομάδα καλλιέργειας «Ελιά», η ελάχιστη πυκνότητα φύτευσης των ελαιοτεμαχίων να ανέρχεται στα 80 ελαιόδεντρα ανά εκτάριο (Ha), προκειμένου να εξασφαλίζεται ότι πρόκειται για συστηματικό ελαιώνα.

Ασυμβατότητα

Τα αγροτεμάχια που θα ενταχθούν στο πλαίσιο Προσκλήσεων που θα εκδοθούν, κατά

την περίοδο των διετών δεσμεύσεων των δικαιούχων (οι οποίες αντιστοιχούν στα έτη ΕΑΕ 2024 και 2025), δεν μπορούν να συμμετάσχουν σε Παρεμβάσεις του ΣΣΚΑΠ 2023-2027 [Προγράμματα για το κλίμα, το περιβάλλον και την καλή διαβίωση των ζώων (οικολογικά σχήματα) ή παρεμβάσεις αγροτικής ανάπτυξης σχετικά με «Περιβαλλοντικές, κλιματικές και άλλες δεσμεύσεις διαχείρισης» (ENVCLIM(70)] οι οποίες είναι ασύμβατες με τη Δράση 10.1.04.

Στήριξη

Η στήριξη χορηγείται σε ετήσια βάση και ανά εκτάριο γεωργικής έκτασης, προκειμένου οι δικαιούχοι να αποζημιωθούν για την απώλεια εισοδήματος (διαφυγόν εισόδημα), τις πρόσθετες δαπάνες και το κόστος συναλλαγής, που, κατά περίπτωση συνεπάγεται η ανάληψη και τήρηση των δεσμεύσεων.

 Δείτε εδώ αναλυτικά την υπουργική απόφαση, με τα ύψη ενίσχυσης/ειδική δέσμευση