Μειώθηκε η διανομή φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία εξαιτίας της πανδημίας

✱ Στο 38% η μείωση του γάλακτος, τάση που ξεκίνησε πριν από τον κορωνοϊό
✱ Αναθεώρηση του προγράμματος το 2023

Την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου του προγράμματος της ΕΕ για την προώθηση της κατανάλωσης φρούτων, λαχανικών και γάλακτος στα σχολεία, ώστε να συνάδει με τη στρατηγική «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο», θα προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2023.

Για την αναθεώρηση θα ληφθούν υπόψη αφενός τα αποτελέσματα της δημόσιας διαβούλευσης, που ολοκληρώθηκε στις 28 Ιουλίου, με θέμα την επανεξέταση του προγράμματος, αφετέρου μελέτες που έχουν πραγματοποιηθεί σχετικά, με την πιο πρόσφατη να δημοσιεύεται τώρα και να αφορά τις επιπτώσεις της πανδημίας στην εφαρμογή του προγράμματος. Όλα τα παραπάνω, σύμφωνα με την Κομισιόν, θα οδηγήσουν σε μελέτη εκτίμησης επιπτώσεων, πάνω στην οποία θα είναι δυνατή η ανάλυση των επιλογών για την αναθεώρηση.

Η τελευταία έκθεση, που δόθηκε στη δημοσιότητα την Τετάρτη 23 Νοεμβρίου, συμπεραίνει ότι το ποσοστό των παιδιών που λαμβάνουν φρούτα και λαχανικά και γάλα/γαλακτοκομικά προϊόντα αυξήθηκε από 40,2% την περίοδο 2017/2018 σε 54,6% την περίοδο 2020/2021, και ότι διανέμεται μεγαλύτερη ποικιλία προϊόντων.

Συμπεράσματα

Η ανάλυση κάλυψε την περίοδο εφαρμογής του προγράμματος της ΕΕ για τα σχολεία, από την 1η Αυγούστου 2017 και για τέσσερα σχολικά έτη (από το 2017/2018 έως το 2020/2021), αποκαλύπτοντας ωστόσο τις επιπτώσεις της πανδημίας. Τα κύρια συμπεράσματα κωδικοποιούνται ως εξής:

✱ Από την αξιολόγηση προέκυψε ότι τα περισσότερα από τα παιδιά που συμμετέχουν στο σχολικό πρόγραμμα της ΕΕ ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα των 6 έως 10 ετών.

✱ Το υπάρχον πρόγραμμα εκπληρώνει τους βασικούς στόχους για την αύξηση της κατανάλωσης επιλεγμένων αγροτικών προϊόντων από τα παιδιά και τη βελτίωση των διατροφικών τους συνηθειών.

✱ Η εφαρμογή του προγράμματος επηρεάστηκε σοβαρά από το ξέσπασμα της πανδημίας τον Μάρτιο του 2020.

✱ Η αυξανόμενη τάση συμμετοχής στο πρόγραμμα των σχολικών φρούτων και λαχανικών αντιστράφηκε όταν ξεκίνησε η πανδημία. Η απορρόφηση του προγράμματος γάλακτος είχε σταδιακά μειωθεί, ακόμη και πριν από την πανδημία.

✱ Οι διαφορές που παρατηρούνται μεταξύ των κρατών-μελών της ΕΕ είναι κυρίως αποτέλεσμα των μέτρων ελέγχου και των πολιτικών δημόσιας υγείας που εφαρμόζουν οι εθνικές κυβερνήσεις για την αντιμετώπιση της πανδημίας.

Πιο αναλυτικά, οι συνολικές ποσότητες φρούτων και λαχανικών, που διανεμήθηκαν, μειώθηκαν κατά περίπου 22% μεταξύ 2017/2018 και 2020/2021 (μετά από αύξηση κατά 3,7% μεταξύ του πρώτου και του δεύτερου έτους του τρέχοντος προγράμματος), ενώ οι συνολικές ποσότητες γάλακτος μειώθηκαν κατά 38% περίπου και σταθερά καθ’ όλη την εξεταζόμενη περίοδο.

Εκτός από τις δυσκολίες στην προμήθεια των επιλεγμένων προϊόντων για διανομή κατά τη διάρκεια της πανδημίας, επηρέασαν και άλλοι παράγοντες, όπως οι εθνικές αποφάσεις σχετικά με τη συχνότητα διανομής, τη διάρκεια της διανομής, το μέσο μέγεθος μερίδας και τη σύνθεση των προϊόντων που διανέμονται.

Συστάσεις

Στις συστάσεις της, η μελέτη υπογραμμίζει ότι θα μπορούσαν να επιτευχθούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα με τη μεγαλύτερη συμμετοχή των εκπαιδευτικών, καθώς και άλλων επαγγελματιών της εκπαίδευσης και γονέων/οικογενειών.

Άλλες συστάσεις περιλαμβάνουν την ανάπτυξη ενός ειδικού συστήματος παρακολούθησης για τα βιολογικά προϊόντα που διανέμονται ως μέρος του προγράμματος και την ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων σχολείων για τη μείωση της σπατάλης τροφίμων κατά τη διανομή των προϊόντων.