Μελέτη: «Περισσότερα από την ΚΑΠ για τα καλλιεργούμενα εδάφη»

Nέα μελέτη της ΕΕ καταλήγει στο συμπέρασμα ότι η Κοινή Αγροτική Πολιτική δεν έκανε αρκετά, ώστε να προστατευτεί η καλλιεργούμενη γη από τη διάβρωση. Η μελέτη εκπονήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Περιβαλλοντικής Πολιτικής (IEEP). Επίσης, υποστηρίζει ότι λίγοι παραγωγοί έδωσαν βάρος στη βιώσιμη διαχείριση της γης.

Σύμφωνα με τη μελέτη, ο μέσος ρυθμός φθοράς του εδάφους από τη διάβρωση μειώθηκε μόνο κατά 0,4% μεταξύ 2010 και 2016, κυρίως λόγω της περιορισμένης αύξησης των πρακτικών διατήρησης που υποστηρίζονται από την ΚΑΠ.

Όπως αναφέρεται επίσης, οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι σε επίπεδο κρατών-μελών πολύ λίγα έγιναν για την αντιμετώπιση της διάβρωσης του εδάφους και την παρακολούθηση και προστασία της οργανικής ύλης στο έδαφος. Η μελέτη καταλήγει ότι οι αγρότες, υπό την πίεση των οικονομικών συνθηκών, αγνόησαν το ζήτημα της ποιότητας του εδάφους κατά τη λήψη των αποφάσεων και των καλλιεργητικών πρακτικών τους.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι οικονομικές απώλειες κάθε χρόνο από τις επιπτώσεις της διάβρωσης του εδάφους ανέρχονται σε 1,25 δισ. ευρώ. Πρακτικές που προβλέπονται από την ΚΑΠ, όπως η μείωση της άρωσης, η αμειψισπορά και η εναπόθεση οργανικής ύλης (κομπόστ) δεν αξιοποιήθηκαν παρά σε περιορισμένο βαθμό.

Επίσης, ένα συμπέρασμα της μελέτης είναι ότι δόθηκε μεγαλύτερη προσοχή σε ζητήματα όπως η ρύπανση του νερού και η βιοποικιλότητα σε σχέση με τις επιπτώσεις στο έδαφος. Ενόψει της Νέας ΚΑΠ, με βάση τη μελέτη, συστήνεται να δοθούν έμφαση και κίνητρα σε καλλιέργειες εδαφοκάλυψης, όπως ψυχανθή και αγρωστώδη.