Μέλη του ΠΣΑΦ εξετάζουν την είσοδό τους στα αγροβολταϊκά

Το ενδεχόμενο της διείσδυσης των αγροτών στον τομέα των αγροβολταϊκών εξετάζει το τελευταίο διάστημα ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Αγροτικών Φωτοβολταϊκών (ΠΣΑΦ). Όπως αναφέρει πρόσφατη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του συνδέσμου:

«Επεξεργάζονται μοντέλα ευρωπαϊκών χωρών, με τελική στόχευση οι αριθμοί να δείξουν βιωσιμότητα. Ήδη, έχουν γίνει κάποιες ουσιαστικές συζητήσεις με αρμόδιους φορείς. Εάν υπάρξουν τα αριθμητικά “προαπαιτούμενα βιωσιμότητας”, τότε θα είναι ένα θέμα που θα μας απασχολήσει περί το έτος 2025. Εάν τα αριθμητικά δεδομένα είναι “τύπου net metering”, δεν θα υπάρχει λόγος να ασχολούμαστε», αναφέρεται από τον ΠΣΑΦ.

Για τα αγροβολταϊκά έχει γίνει πολύς λόγος, καθώς θεωρείται ότι συνδυάζουν με βιώσιμο τρόπο δύο δραστηριότητες: Αφενός αγροτική παραγωγή με τα οικονομικά οφέλη της αξιοποίησης της ηλεκτρικής ενέργειας που παράγεται από τα ειδικά ηλιακά πάνελ, αφετέρου την καλλιέργεια προϊόντων (π.χ. κηπευτικά) κάτω από τα πάνελ, τα οποία έχουν ειδικές προδιαγραφές και προστατεύουν τις καλλιέργειες.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται η συνύπαρξη εγκαταστάσεων Φ/Β και παραγωγικής γης, χωρίς η τελευταία να χάνεται ή να υποβαθμίζεται. Σε χώρες όπως η Γερμανία και η Ιταλία, συναντώνται επιτυχημένα παραδείγματα τέτοιων εκμεταλλεύσεων.