Μελισσοκομία: Τον Οκτώβριο οι πληρωμές ενισχύσεων των δικαιούχων των δράσεων 3.1 και 3.2

Το αργότερο έως τις 15 Οκτωβρίου αναμένεται ο ΟΠΕΠΕΚΕ να καταβάλει τις ενισχύσεις των δικαιούχων των δράσεων 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων» και 3.2 «Οικονομική στήριξη της νομαδικής μελισσοκομίας» του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος για το έτος 2021.

Σύμφωνα με εγκύκλιο που εξέδωσε ο ΟΠΕΚΕΠΕ, σχετικά με τη διαδικασία πληρωμών, οι ΔΑΟΚ πρέπει έως τις 5 Σεπτεμβρίου να έχουν συντάξει τους φακέλους πληρωμών των δικαιούχων και να τους αποστείλουν στις περιφερειακές διευθύνσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ, που θα τους ελέγξουν.

Μέχρι τις 8 Οκτωβρίου θα πρέπει οι περιφερειακές διευθύνσεις να αποστείλουν τους φακέλους στη Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του Οργανισμού, ώστε να ακολουθήσει η έκδοση εντολών πληρωμής των δικαιούχων.