Μελισσοκομικό Πρόγραμμα: Μέχρι 10 Φεβρουαρίου οι αιτήσεις για προμήθεια κινητών βάσεων κυψελών

Εως το ποσό των 9 ευρώ καθορίζεται η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης κυψελών που μπορεί να προμηθευτεί μελισσοκόμος, στο πλαίσιο της υλοποίησης της Δράσης 3.1 «Εξοπλισμός για τη διευκόλυνση των μετακινήσεων», του Εθνικού Μελισσοκομικού Προγράμματος για τα μελισσοκομικά έτη 2021 και 2022.

Η υπουργική απόφαση, με την οποία καθορίζονται η διαδικασία και οι όροι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, υπεγράφη πριν από λίγες ημέρες, ενώ η προθεσμία για την υποβολή της αίτησης-δήλωσης από τους ενδιαφερόμενους λήγει την Τετάρτη 10 Φεβρουαρίου.

Ειδικότερα, δικαιούχοι για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών είναι τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα, τα οποία πληρούν τις προδιαγραφές των δικαιούχων και τα κριτήρια επιλεξιμότητας συμμετοχής στη Δράση 3.1 του εθνικού μελισσοκομικού προγράμματος, δηλαδή είναι κάτοχοι θεωρημένου και εν ισχύ μελισσοκομικού βιβλιαρίου και διατηρούν μελισσοκομική εκμετάλλευση με τουλάχιστον 20 «κατεχόμενες κυψέλες».

Επιλέξιμη δαπάνη αποτελεί το κόστος για την προμήθεια μεμονωμένων κινητών βάσεων κυψελών, είτε ξύλινες είτε πλαστικές. Ενώ δεν αποτελεί επιλέξιμη δαπάνη ο ΦΠΑ. Η καθαρή αξία της κάθε μεμονωμένης κινητής βάσης καθορίζεται μέχρι τα 9 ευρώ.

Το μέγιστο ποσοστό προμήθειας μεμονωμένων κινητών βάσεων καθορίζεται σε 20% επί των κατεχόμενων κυψελών. Σύμφωνα με την υπουργική απόφαση, οι κινητές βάσεις που θα αγοραστούν, πρέπει να αναγράφουν σε εμφανές σημείο, με αναπόσπαστο ή ανεξίτηλο τρόπο «Καν. 1308/13-2021» (ή 2022 αντίστοιχα, για κάθε έτος εφαρμογής).