Μέσα Οκτωβρίου οι πληρωμές εκκρεμοτήτων της βασικής ενίσχυσης του 2015

Μέχρι 15 Οκτωβρίου – σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκάλυψε η «ΥΧ» – θα έχουν ολοκληρωθεί εκκρεμότητες πληρωμών όλων των καθεστώτων ενιαίας ενίσχυσης έτους 2015, δηλαδή βασικής ενίσχυσης, πράσινης ενίσχυσης, γεωργών νεαρής ηλικίας και όλων των συνδεδεμένων καθεστώτων

Επιπλέον την ίδια περίοδο ο ΟΠΕΚΕΠΕ πρόκειται να πληρώσει τις εκκρεμότητες των επιχειρησιακών προγραμμάτων (ΟΕΦ, Προγράμματα ΟΠ οπωροκηπευτικών, προώθησης γεωργικών προϊόντων, Μελισσοκομίας), εκτάκτων μέτρων στήριξης από το ρωσικό εμπάργκο, ανειλημμένων υποχρεώσεων Μέτρων του ΠΑΑ 2007-2013, αγροπεριβαλλοντικών ενισχύσεων (βιολογικά, νιτρορύπανση κ.ά.), εξισωτικών αποζημιώσεων (υπόλοιπα 2014 – 2015) κ.α.