Μετά το καλοκαίρι η πρόσκληση για τη δημιουργία ΚοινΣΕπ στον πρωτογενή τομέα σε Μικρά Κυκλαδονήσια

-Διαφήμιση-
  • Από εθνικούς πόρους η χρηματοδότηση του πιλοτικού προγράμματος
  • Επέκταση του εγχειρήματος και σε ορεινές περιοχές στοχεύει το ΥΠΑΑΤ

Στην τελική ευθεία της προετοιμασίας για την εφαρμογή του πιλοτικού προγράμματος «δημιουργία συνεργατικών επιχειρήσεων του πρωτογενούς τομέα μέσω αξιοποίησης σχολάζουσων γαιών στα μικρά Κυκλαδονήσια» βρίσκεται το ΥΠΑΑΤ, μετά και τη σύσταση της τελευταίας Ομάδας Εργασίας του έργου, η οποία έχει αναλάβει να συντάξει την πρόσκληση ενδιαφέροντος.

Το πρόγραμμα αποτελεί μια προσπάθεια συγκράτησης του πληθυσμού στα μικρά νησιά των Κυκλάδων, μέσα από την αξιοποίηση του πρωτογενούς τομέα, με εναλλακτικές μορφές οργάνωσης των οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η φιλοσοφία του στηρίζεται στην αξιοποίηση, μεταξύ άλλων, των εγκαταλειμμένων και ακαλλιέργητων εκτάσεων που υπάρχουν στα νησιά, σε συνδυασμό με τα ευεργετήματα της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, που μπορούν να δώσουν απάντηση στην ανάγκη των κατοίκων για βιοπορισμό πέραν της τουριστικής περιόδου.

Tο πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων και στη σύνδεσή τους με την τουριστική δυναμική των νησιών

Πρόσκληση

Στόχος της Ομάδας Εργασίας είναι η πρόσκληση να αρχίσει να τρέχει από το φθινόπωρο (Σεπτέμβριο ή Οκτώβριο), ούτως ώστε η έναρξη του πιλοτικού προγράμματος να σημάνει πριν από το τέλος του τρέχοντος έτους. Μέσα από την εφαρμογή του, αναμένεται να προκύψουν χρήσιμα συμπεράσματα, τα οποία και θα αξιοποιηθούν για την περαιτέρω ενεργοποίησή του, τόσο στα μικρά νησιά, όσο και σε μειονεκτικές ή και ορεινές περιοχές της χώρας, με απώτερο σκοπό τη συγκράτηση του τοπικού πληθυσμού και τη στήριξη της τοπικής παραγωγής.

Όπως εξηγεί στην «ΥΧ» ο γεωπόνος στο υπουργείο, Αλέξανδρος Βάσταρδος-Χωνάς, που ορίστηκε πρόεδρος στην Ομάδα, πρόκειται για μία προσπάθεια που προέκυψε μετά από μεγάλη προεργασία και αφού είχαν προηγηθεί τόσο ενημερωτικές συναντήσεις με τους κατοίκους στα μικρά Κυκλαδονήσια, όσο και μία προπαρασκευατική περίοδος με επικεφαλής άλλη Ομάδα Εργασίας, που είχε συσταθεί από το ΥΠΑΑΤ.

Οι ανάγκες των κατοίκων, τα προβλήματά τους, τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του κάθε νησιού ελήφθησαν, μεταξύ άλλων, υπόψη στον σχεδιασμό. Το πιλοτικό πρόγραμμα στοχεύει στη δημιουργία ΚοινΣΕπ στον πρωτογενή τομέα, και ανάλογα με τα κονδύλια που τελικά θα εγκριθούν, προβλέπεται η ενίσχυση δύο έως και τεσσάρων συνεργατικών επιχειρήσεων. Ως προς τις κατευθύνσεις του, το πρόγραμμα μπορεί να συμβάλει:

  • Στην αξιοποίηση του γάλακτος, με τη δημιουργία μικρών τυροκομείων.
  • Στη στήριξη της μελισσοκομίας (τυποποίηση).
  • Στην αξιοποίηση των βοτάνων (μικρή μεταποίηση).

Επιπλέον, και με δεδομένο ότι τα μικρά Κυκλαδονήσια αποτελούν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς κατά την καλοκαιρινή περίοδο, το πρόγραμμα θα συμβάλει στην ενίσχυση των τοπικών προϊόντων και στη σύνδεσή τους με την τουριστική δυναμική των νησιών.

 

Χρηματοδότηση

Καθώς πρόκειται για πιλοτικό πρόγραμμα, η χρηματοδότησή του θα γίνει με την αξιοποίηση εθνικών πόρων και σε συνεργασία των υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Εργασίας. Οι εθνικοί πόροι θα καλύψουν την υποδομή και τον εξοπλισμό των πιλοτικών συνεργατικών επιχειρήσεων, αλλά και το μισθοδοτικό και μη κόστος των εργαζομένων στις ΚοινΣΕπ, τουλάχιστον για το πρώτο διάστημα λειτουργίας τους.

Σημαντικό ρόλο αναμένεται να διαδραματίσει και ο ΕΛΓΟ-«Δήμητρα», μέσω του οποίου θα καλυφθούν οι εκπαιδευτικές ανάγκες των νεοσυστημένων ΚοινΣΕπ και θα δοθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία. Εξάλλου, την Ομάδα Εργασίας συγκροτούν καταρτισμένοι επιστήμονες όχι μόνο από το ΥΠΑΑΤ, αλλά και από τον ΕΛΓΟ-«Δήμητρα» και το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Σύμφωνα με τον κ. Χωνά, ιδιαίτερα σημαντική θα είναι η παρακολούθηση της εφαρμογής του προγράμματος, γιατί από τα οικονομικά και κοινωνικά συμπεράσματα που θα προκύψουν, θα στηριχθεί η επέκταση του προγράμματος σε περιοχές της χώρας, όπου καταγράφεται μείωση του τοπικού πληθυσμού.

Μάλιστα, από την επιτυχία του εγχειρήματος, δεν αποκλείεται κατά την επόμενη προγραμματική περίοδο το εν λόγω πρόγραμμα να ενταχθεί ως μέτρο στο νέο ελληνικό ΠΑΑ.

-Διαφήμιση-