Μεταβιβάζεται στον γ.γ. Εμπορίου μέρος της εποπτείας λειτουργίας της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς

Μεταβιβάζεται στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η αρμοδιότητα εποπτείας λειτουργίας της Διυπηρεσιακής Μονάδας Ελέγχου Αγοράς (ΔΙ.Μ.Ε.Α) με απόφαση του υπουργού Ανάπτυξης και Επενδύσεων ‘Αδωνι Γεωργιάδη.

Η μεταβίβαση της αρμοδιότητας, όπως αναφέρεται στην απόφαση που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, αφορά στα εξής θέματα:

  • την εκπόνηση και την παρακολούθηση υλοποίησης του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού για την αντιμετώπιση του παράνομου εμπορίου των προϊόντων και υπηρεσιών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος,
  • την έκδοση εγκυκλίων και οδηγιών προς όλες τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες για τον συντονισμό και τον προγραμματισμό της δραστηριότητάς τους, ως προς την αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Εθνικού Στρατηγικού Σχεδίου και Προγραμματισμού,
  • την παρακολούθηση και την αντιμετώπιση των προβλημάτων που ανακύπτουν, στο πλαίσιο της λειτουργίας της ΔΙ.Μ.Ε.Α., κατά τη συνεργασία της με άλλους φορείς και μονάδες της δημόσιας διοίκησης,
  • την εισήγηση στον υπηρεσιακό γραμματέα του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για θέματα στελέχωσης της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
  • την παρακολούθηση της λειτουργίας του Μητρώου Ελεγκτών σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α.,
  • τη μέριμνα για την εκπαίδευση των υπαλλήλων της ΔΙ.Μ.Ε.Α. σε συνεργασία με τον Διοικητή της ΔΙ.Μ.Ε.Α..

Επίσης, μεταβιβάζεται στον γενικό γραμματέα Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή η εξουσία υπογραφής «με εντολή Υπουργού» για τις πράξεις σχετικά με τις παραπάνω αρμοδιότητες.