Μεταποίηση μέσω του ΠΑΑ 2014-2020 στις περιοχές που δεν εφαρμόζεται το LEADER

Περίοδος υποβολής αιτήσεων από 15/7 έως 15/11

Από την ερχόμενη Δευτέρα 15 Ιουλίου ενεργοποιείται στη Θεσσαλία η νέα πρόσκληση της Δράσης 4.2.1 «Μεταποίηση, εµπορία ή και ανάπτυξη µε τελικό γεωργικό προϊόν», προκειμένου να ενισχυθούν πολύ μικρές, μικρές, μεσαίες και μεγάλες επιχειρήσεις στις περιοχές που δραστηριοποιούνται στη μεταποίηση/εµπορία και/ή ανάπτυξη γεωργικών προϊόντων, όπου δεν εφαρμόζεται το Μέτρο 19 (CLLD/LEADER) του ΠΑΑ 2014-2020. Συγκεκριμένα, αφορά τις Δ.Κ. Καρδίτσας (το τμήμα που αντιστοιχεί στο εγκεκριμένο σχέδιο πόλεως 7,1 τ.χλµ. ), Δ.Κ. 1ου, 2ου, 3ου (με εξαίρεση τους οικισµούς Αµφιθέας & Κουλουρίου) και 4ου διαμερίσματος Λαρίσης, Δ.Κ. Βόλου, Δ.Κ. Νέας Ιωνίας και Δ.Κ. Τρικκαίων. Η διαδικασία για την υποβολή αιτήσεων θα παραμείνει ανοιχτή έως και τις 15 Νοεμβρίου.

Η δημόσια ενίσχυση της πρόσκλησης ανέρχεται σε 8.070.000 ευρώ και συγχρηµατοδοτείται από το ΕΓΤΑΑ και το ελληνικό Δημόσιο.

Στο πλαίσιο της δράσης είναι επιλέξιµες προς στήριξη δραστηριότητες ίδρυσης και εκσυγχρονισµού, µε ή χωρίς µετεγκατάσταση, μονάδας όπως και δραστηριότητες συγχώνευσης μονάδων υπό τις εξής προϋποθέσεις/εξαιρέσεις:

Η αίτηση στήριξης αφορά έναν από τους επιλέξιµους κλάδους.

∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση σφαγείου.

∆εν είναι επιλέξιµη η ίδρυση ελαιοτριβείων.

Αξίζει εδώ να σημειωθεί ότι στην περίπτωση μονάδων ελαιοτριβείων που έχουν παύσει τη λειτουργία τους, αυτές μπορούν να προβούν σε εκσυγχρονισμό στο πλαίσιο της δράσης και να επαναλειτουργήσουν µε την ίδια δραστηριότητα και δυναμικότητα. Επίσης, επιλέξιμη μπορεί να είναι η μετεγκατάσταση ανενεργού ελαιοτριβείου, µε την προϋπόθεση ότι θα πραγματοποιηθεί μέσα στην περιοχή εφαρμογής της δράσης.

Επιλέξιμοι κλάδοι

Πιο συγκεκριμένα, η αίτηση στήριξης αφορά έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους επιλέξιµους κλάδους:

 • Κρέας – πουλερικά – κουνέλια
 • Γάλα
 • Αβγά
 • Σηροτροφία – µελισσοκοµία – σαλιγκαροτροφία – διάφορα ζώα.
 • Ζωοτροφές
 • Δηµητριακά
 • Ελαιούχα Προϊόντα (εξαιρείται η ίδρυση ελαιοτριβείων).
 • Οίνος
 • Οπωροκηπευτικά, ακρόδρυα, ξηροί καρποί
 • Άνθη (ενδεικτικά: τυποποίηση και εµπορία ανθέων)
 • Φαρµακευτικά και Αρωµατικά Φυτά
 • Σπόροι & πολλαπλασιαστικό υλικό
 • Ξύδι (ενδεικτικά: παραγωγή ξυδιού από οίνο, από φρούτα και άλλες γεωργικές πρώτες ύλες.

Στήριξη

Τα όρια του αιτούμενου προϋπολογισμού των αιτήσεων στήριξης ορίζεται από 100.000 ευρώ (κατώτατο) έως 599.999,99 ευρώ (ανώτατο).

Η ένταση ενίσχυσης ανέρχεται έως 50% του αιτούμενου προϋπολογισμού. Μάλιστα, τα ποσοστά της έντασης ενίσχυσης προσαυξάνονται άπαξ κατά 20 ποσοστιαίες μονάδες μόνο στην περίπτωση δράσεων που συνδέονται με συγχωνεύσεις οργανώσεων παραγωγών στο πλαίσιο της Δράσης 4.2.1., υπό τον όρο ότι η ανώτατη συνδυασμένη στήριξη δεν υπερβαίνει το 90%.

Οι υποψήφιοι δικαιούχοι, προκειµένου να ενταχθούν στη Δράση 4.2.1, υποβάλλουν προς τη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας Θεσσαλίας ηλεκτρονικά την αίτηση στήριξής τους, µέσω του ΠΣΚΕ που λειτουργεί στον ιστότοπο http://www.ependyseis.gr, καθώς και πλήρη φάκελο υποψηφιότητας (ηλεκτρονικά µέσω ΠΣΚΕ και εντύπως).