Μέτωπο απέναντι στην κατασπατάληση αναπτυξιακών πόρων ανοίγει η ΠΟΓΕΔΥ

Ζητήματα διαφάνειας στις διαδικασίες υλοποίησης και εξακρίβωσης κοινοτικών και εθνικών προγραμμάτων θέτει με ανακοίνωση της η ΠΟΓΕΔΥ.

Όπως αναφέρει η Ομοσπονδία των Γεωτεχνικών που απασχολούνται στο δημόσιο, τα μέλη της αποτελούν θεματοφύλακες προάσπισης της νομιμότητας και του δημόσιου συμφέροντος απέναντι σε κάθε «τρωκτικό» και «σφετεριστή». 

Ακολουθεί η ανακοίνωσή της Π.Ο.Γ.Ε.Δ.Υ.:

Η Ομοσπονδία στηρίζοντας την ανάπτυξη του πρωτογενούς τομέα αναμένει με ιδιαίτερο ενδιαφέρον να δει τις κατευθύνσεις της νομοθετικής πρωτοβουλίας του Υπ.Α.Α.Τ. για τις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις αλλά και το αγροτοσυνεταιριστικό κίνημα. Ειδικά για τις Εθνικές Διεπαγγελματικές Οργανώσεις (Ε.Δ.Ο.) αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι αυτές, ανά κλάδο παραγωγής, μπορούν να επιτελέσουν σημαντικό έργο:

  • Στην ανάπτυξη του αγροτικού τομέα
  • Στην διασφάλιση ικανοποιητικού εισοδήματος των αγροτοκτηνοτρόφων
  • Στην αύξηση των εξαγωγών

Στα παραπάνω πλαίσια κρίνεται λοιπόν αναγκαία η οριστικοποίηση των προθέσεων της πολιτικής ηγεσίας του  Υπ.Α.Α.Τ. για το θεσμικό πλαίσιο αναγνώρισης και λειτουργίας των Ε.Δ.Ο., σύμφωνα και με την υπόλοιπη εθνική και ενωσιακή νομοθεσία.

Επειδή βέβαια πολλά λέγονται για τους φορείς αυτούς, πρέπει να τονιστεί ότι το νέο πλαίσιο θα πρέπει να βάλει ισχυρές ασφαλιστικές δικλίδες για την ανάπτυξη υγιών σχημάτων. Αυτονόητο δε είναι ότι δεν πρέπει να αποτελεί αυτοσκοπό και μοναδική επιδίωξη των Ε.Δ.Ο., όπως μέχρι σήμερα έχει δείξει η εμπειρία, αλλά και άλλων ιδιωτικών παραγωγικών φορέων, η υλοποίηση προγραμμάτων προώθησης. Είναι γεγονός ότι τα προγράμματα αυτά είναι μεν χρήσιμα, υπάρχει όμως η ανάγκη ελέγχου της διαφανούς και σύννομης αξιοποίησης των επιχορηγούμενων ποσών και φυσικά της μέτρησης με κατάλληλους δείκτες των αποτελεσμάτων. Από την  μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδειχτεί ότι υπάρχουν κενά τα οποία είναι χρήσιμο να φωτιστούν.

Ως παράδειγμα μπορεί να αναφερθεί η Ε.Δ.Ο.Κ. η οποία υλοποιεί δύο προγράμματα προώθησης, ύψους 3.200.264 ευρώ και 2.586.466 ευρώ αντίστοιχα, δηλαδή συνολικά 5.786.730 ευρώ και είναι χρήσιμο να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι πως αξιοποιήθηκαν τα χρήματα αυτά και ποια θετικά μετρήσιμα αποτελέσματα έχουν προκύψει για τους κτηνοτρόφους και κατ’ επέκταση την εθνική οικονομία. Φυσικά τα ερωτήματα αυτά υπάρχουν και για άλλους ιδιωτικούς φορείς σε κάποιες δε περιπτώσεις ζητάμε απαντήσεις όπως στην περίπτωση του φορέα ΣΕΒΟΤΕΛ-ΑΜΚΕΠΕ που υλοποιεί πρόγραμμα προώθησης ύψους 7.206.407 ευρώ και είναι χρήσιμο να γνωρίζει ο κόσμος τις διαδρομές των χρημάτων αυτών.

Εκτός βέβαια από τις Ε.Δ.Ο. και τις δράσεις προώθησης, υπάρχει αναγκαιότητα για την τήρηση των νομίμων κατά την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα μέτρα ΠΑΑ και δηλώνουμε ότι η Ομοσπονδία, μέσα από τους Γεωτεχνικούς οι οποίοι αποτελούν θεματοφύλακες, θα παρακολουθεί από κοντά την εξέλιξη υλοποίησης επενδυτικών σχεδίων σε όλα τα μέτρα του ΠΑΑ, χωρίς να εξαιρέσει δράσεις ανάλογα με την προέλευση του επενδυτή. Στα πλαίσια αυτά και για να μην δημιουργούνται απορίες, η Ομοσπονδία θα παρακολουθήσει και την ομαλή υλοποίηση σχεδίου που έχει ενταχθεί στο μέτρο 4.2.1 στις 28-6-2019 (λίγες ημέρες πριν  τις τελευταίες εθνικές εκλογές), ύψους 4.417.955 ευρώ του οποίου δικαιούχος είναι συγκεκριμένος εκδότης εντύπου και ηλεκτρονικού μέσου που ασχολείται με θέματα του πρωτογενή τομέα και το Υπ.Α.Α.Τ.. Θεωρούμε ότι οι δράσεις και η υλοποίηση του σχεδίου αυτού θα είναι σύννομες.

Τέλος αναφέρουμε προς κάθε κατεύθυνση πως όσοι εποφθαλμιούν να σφετεριστούν με μη σύννομες διαδικασίες, κοινοτικούς και εθνικούς πόρους, οι οποίοι είναι επιτακτικό να κατευθύνονται στην πραγματική οικονομία και όχι σε τσέπες γνωστών και νέων τρωκτικών θα μας έχουν απέναντί τους ώστε να διασφαλίσουμε και από την μεριά μας ότι τα χρήματα που μοιράζει το Υπ.Α.Α.Τ. έχουν το πολλαπλασιαστικό αποτέλεσμα προς όφελος του ελληνικού λαού και οι Συνάδελφοι θα αφεθούν απερίσπαστοι να επιτελέσουν τα υπηρεσιακά τους καθήκοντα.