Μέτρο 16: Καταθέστε την ιδέα σας στον διαδικτυακό τόπο συνάντησης αγροτών-ερευνητών

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών για το μέτρο 16
-Διαφήμιση-
gaia-sense

Τη δυνατότητα να καταθέσουν τα προβλήματα και τις ανάγκες που έχουν εντοπίσει στις εκμεταλλεύσεις τους και να έρθουν σε επαφή με ερευνητές που μπορούν να τους παράσχουν τη λύση, έxουν οι Έλληνες παραγωγοί και κτηνοτρόφοι μέσω του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο λειτουργεί ως υποστηρικτής της ευαισθητοποίησης των δικαιούχων του Μέτρου 16 και είναι υπεύθυνο για την πραγματοποίηση μιας σειράς ενημερωτικών εκδηλώσεων σε περιοχές της Ελλάδας, όσο και για τη δημιουργία της πλατφόρμας «Καινοτομία και Συνεργασία».

Πλατφόρμα κατάθεσης ιδεών

Η πλατφόρμα «Καινοτομίας και Συνεργασίας» συστάθηκε στα πρότυπα του ευρωπαϊκού δικτύου σύμπραξης και καινοτομίας, με σκοπό να ενώσει τις δύο πλευρές (αγρότες-ερευνητές) και να συμβάλει στην προετοιμασία του μέτρου.

Πιο συγκεκριμένα, εάν κάποιος ενδιαφερόμενος αγρότης αντιμετωπίζει πρόβλημα, μπορεί να το καταθέσει, και αντίστοιχα ένας ερευνητής αν έχει ήδη ολοκληρωμένα, ερευνητικά αποτελέσματα για ένα ζήτημα, μπορεί να τα αναρτήσει.

Η κατάθεση της ιδέας στη συγκεκριμένη πλατφόρμα δεν δεσμεύει αυτόν που θα την αναρτήσει και δεν αποτελεί την επίσημη κατάθεση μιας πρότασης. Αποτελεί έναν συνδετικό κρίκο για να γίνουν γνωστά ορισμένα προβλήματα των αγροτών και με αυτόν τον τρόπο να έρθουν σε επαφή τα μέλη μιας εν δυνάμει επιχειρησιακής ομάδας.

-Διαφήμιση-