Μέτρο 22 – ζωοτροφές: Πραγματοποιήθηκε η νέα συμπληρωματική πληρωμή ύψους 7,1 εκατ. ευρώ

Σύμφωνα με ανακοίνωση του ΥΠΑΑΤ πραγματοποιήθηκε η δεύτερη συμπληρωματική πληρωμή ενίσχυσης των κτηνοτρόφων για αγορά ζωοτροφών ύψους 7.125.334,50 ευρώ.

Αξίζει να σημειωθεί ότι το ποσό ενίσχυσης είναι κατά πολύ μεγαλύτερο από αυτό της προηγούμενης πρώτης συμπληρωματικής πληρωμής, που είχε επίσης πραγματοποιηθεί επειδή σημαντικός αριθμός παραγωγών παρέμεναν απλήρωτοι. Το ύψος της ανακοινωθείσας πληρωμής είναι ενδεικτικό των αστοχιών που υπήρξαν κατά την υλοποίηση του μέτρου ενίσχυσης των παραγωγών για τις ζωοτροφές.

Ακολουθεί η σχετική ανακοίνωση για την 3η κατά σειρά πληρωμή: 

«Πραγματοποιήθηκε σήμερα πληρωμή συνολικού ποσού 7.125.334,50 € που αφορά σε 3.750 δικαιούχους του Μέτρου 22 «Έκτακτη προσωρινή στήριξη σε γεωργούς και ΜΜΕ που πλήττονται ιδιαίτερα από τις επιπτώσεις της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία», κατόπιν εξέτασης του συνόλου των ενστάσεων, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαδικασία έκδοσης 2ης Πρόσκλησης για την περίπτωση των νεοεισερχόμενων κτηνοτρόφων στην ΕΑΕ 2021».