Μέχρι 16 Φεβρουαρίου η υποβολή αίτησης για νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα στον τομέα των οπωροκηπευτικών

Μέχρι τις 16 Φεβρουαρίου 2024, κατ’ εξαίρεση για το έτος 2023, θα μπορούν να υποβάλουν αίτηση για νέο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (ΕΠ) στον τομέα των οπωροκηπευτικών οι ΟΠ/ΕΟΠ.

Αυτό προβλέπει τροποποιητική απόφαση του ΥΠΑΑΤ σχετικά με τα νέα ΕΠ με έναρξη υλοποίησης από την 1η Ιανουαρίου 2024 στον τομέα των οπωροκηπευτικών. Κατά τα άλλα, και σύμφωνα πάντα με την τροποποιητική, «οι ΟΠ/ΕΟΠ υποβάλλουν είτε αίτηση για νέο πρόγραμμα, διάρκειας τριών έως πέντε ετών, είτε αίτηση για τροποποίηση επόμενου έτους ή για τροποποίηση του υφιστάμενου ΕΠ εντός του έτους, είτε αίτηση μη τροποποίησης ΕΠ για το επόμενο έτος.

Οι ΟΠ/ΕΟΠ μπορούν να αιτηθούν εντός του έτους μία τροποποίηση του ΕΠ, με την προϋπόθεση ότι διατηρούνται αμετάβλητοι οι γενικοί στόχοι του. Το ΕΠ που είχε εγκριθεί αρχικά μπορεί να αυξηθεί έως 25%». Σημειώνεται ότι η υποβολή των αιτήσεων νέων ΕΠ, των τροποποιήσεων επόμενου έτους και των αιτήσεων μη τροποποίησης ΕΠ, γίνεται έως την 30ή Σεπτεμβρίου του έτους που προηγείται εκείνου της υλοποίησης του ΕΠ.

Η υποβολή των αιτήσεων τροποποίησης ΕΠ εντός του έτους γίνεται έως τη 15η Μαΐου κάθε χρόνου.