Μέχρι 28 Απριλίου η υποβολή προτάσεων συμμετοχής στα προγράμματα προώθησης γεωργικών προϊόντων

Έως τις 28 Απριλίου θα είναι δυνατή η υποβολή προτάσεων επιχορήγησης για ενέργειες ενημέρωσης και προώθησης γεωργικών προϊόντων εντός και εκτός ΕΕ, μέσω των απλών και πολλαπλών προγραμμάτων.

Φέτος, τα ευρωπαϊκά προγράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση προϊόντων και μεθόδων καλλιέργειας που υποστηρίζουν πιο άμεσα τους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, όπως βιολογικά προϊόντα, φρούτα και λαχανικά και βιώσιμη γεωργία.

Σημειώνεται ότι για το 2021, διατίθεται συνολικός προϋπολογισμός 182,9 εκατ. ευρώ, από τα οποία τα 173,4 εκατ. ευρώ διατίθενται για τη συγχρηματοδότηση προγραμμάτων προώθησης που θα επιλεγούν μεταξύ των προτάσεων που θα υποβληθούν στο πλαίσιο των προσκλήσεων.

Πιο αναλυτικά, η πρώτη πρόσκληση αφορά τα απλά προγράμματα, είναι ύψους 81 εκατ. ευρώ και καλύπτει πέντε θέματα στην εσωτερική αγορά:

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-IM-EU QS, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα συστήματα ποιότητας της Ένωσης.

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-IM-ORGANIC, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με το σύστημα ποιότητας της Ένωσης για τη βιολογική παραγωγή.

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-IM-SUSTAINABLE, για την ευαισθητοποίηση της ενωσιακής βιώσιμης γεωργίας και τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-IM-PROPER-DIET, για να αυξηθεί η κατανάλωση νωπών φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο ισορροπημένων και ορθών διατροφικών πρακτικών.

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-IM-CHARACTERISTIC, με στόχο να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση και τα χαρακτηριστικά των ευρωπαϊκών γεωργικών προϊόντων και προϊόντων διατροφής, καθώς και των συστημάτων ποιότητας.

Επιπλέον, αφορά τα τέσσερα θέματα σε Τρίτες Χώρες:

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ASIA, προγράμματα που στοχεύουν μία ή περισσότερες από τις ακόλουθες χώρες: Κίνα (συμπεριλαμβανομένων Χονγκ Κονγκ και Μακάο), Ιαπωνία, Νότια Κορέα, Ταϊβάν, Νοτιοανατολική Ασία ή Νότια Ασία.

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-TC-AMERICAS, που στοχεύουν Καναδά, ΗΠΑ ή Μεξικό.

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-TC-OTHERS, άλλες γεωγραφικές περιοχές

✱ AGRIP-SIMPLE-2021-TC-ORGANIC, προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα σε οποιαδήποτε Τρίτη Χώρα.

Πολυπρογράμματα

Η πρόσκληση για τα πολυπρογράμματα είναι ύψους 82,4 εκατ. ευρώ και καλύπτει τέσσερα θέματα στην εσωτερική αγορά:

✱ AGRIP-MULTI-2021-IM, για αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας ή να επισημανθούν οι ιδιαιτερότητες των μεθόδων γεωργικής παραγωγής στην Ένωση και τα χαρακτηριστικά των γεωργικών προϊόντων διατροφής της ΕΕ, καθώς και των συστημάτων ποιότητας.

✱ AGRIP-MULTI-2021-IM-ORGANIC, με στόχο την αύξηση της ευαισθητοποίησης και της αναγνώρισης σχετικά με τα ενωσιακά συστήματα ποιότητας για τη βιολογική παραγωγή.

✱ AGRIP-MULTI-2021-IM-SUSTAINABLE, για την ευαισθητοποίηση της ενωσιακής βιώσιμης γεωργίας και τον ρόλο του αγροδιατροφικού τομέα στη δράση για το κλίμα και το περιβάλλον.

✱ AGRIP-MULTI-2021-IM-PROPER-DIET, προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης με στόχο να αυξηθεί η κατανάλωση νωπών φρούτων και λαχανικών στην εσωτερική αγορά στο πλαίσιο ισορροπημένων και ορθών διατροφικών πρακτικών.

Επιπλέον, καλύπτει τα δύο θέματα σε Τρίτες Χώρες:

✱ AGRIP-MULTI-2021-TC-ALL, προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που στοχεύουν Τρίτη Χώρα (ή Χώρες).

✱ AGRIP-MULTI-2021-TC-ORGANIC, προγράμματα ενημέρωσης και προώθησης που αφορούν τα βιολογικά προϊόντα στο πλαίσιο συστήματος ποιότητας της Ένωσης σε οποιαδήποτε Τρίτη Χώρα.

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του Εκτελεστικού Οργανισμού Καταναλωτών, Υγείας, Γεωργίας και Τροφίμων της ΕΕ (CHAFEA).