Μέχρι 30/7 αιτήσεις για τη θέση του προέδρου και αντιπροέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ

Καθώς ολοκληρώνεται η μεταβατική θητεία του Δημήτρη Μελά στην ηγεσία του ΟΠΕΚΕΠΕ, προκηρύχθηκε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την επιλογή Προέδρου και Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου στον Οργανισμό Πληρωμών και Ελέγχου Κοινοτικών Ενισχύσεων Προσανατολισμού και Εγγυήσεων (Ο.Π.Ε.Κ.Ε.Π.Ε.).

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων και δικαιολογητικών συμμετοχής αρχίζει στις 12 Ιουλίου, ημέρα Δευτέρα και ώρα 08:00 και λήγει στις 30 Ιουλίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:00. Το εμπρόθεσμο της αίτησης κρίνεται με βάση την ημερομηνία της ηλεκτρονικής υποβολής της στο Α.Σ.Ε.Π.

Δείτε ΕΔΩ την πρόσκληση ενδιαφέροντος του ΟΠΕΚΕΠΕ