Μέχρι 31/1 η υποβολή φακέλου από τους δικαιούχους πυρόπληκτους της πρώτης αρωγής

Το αργότερο ως και την 31η Ιανουαρίου 2022 υποχρεούνται να υποβάλουν στην οικεία περιφέρεια αίτηση και φάκελο για την επιχορήγηση του ν. 4797/2021 (Κρατική αρωγή προς επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς για θεομηνίες, επείγουσες ρυθμίσεις για τη στήριξη της οικονομίας..) οι δικαιούχοι της πρώτης αρωγής έναντι της επιχορήγησης για αντιμετώπιση ζημιών.

Σύμφωνα με τροποποιητική απόφαση που υπογράφουν οι υπουργοί Οικονομικών, Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Επικρατείας σχετικά με τη «Διαδικασία χορήγησης εφάπαξ έκτακτης οικονομικής ενίσχυσης, ως πρώτη αρωγή, έναντι επιχορήγησης για την αντιμετώπιση ζημιών, σε επιχειρήσεις και μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα φορείς που επλήγησαν από τις πυρκαγιές που εκδηλώθηκαν σε περιοχές της Ελληνικής Επικράτειας από την 27η Ιουλίου 2021 και ως την 13η Αυγούστου 2021» (Β’ 3853), οι δικαιούχοι υποχρεούνται να υποβάλουν κάθε στοιχείο, έγγραφο ή άλλη πληροφορία τους ζητηθεί αρμοδίως, ιδίως, για τον έλεγχο πλήρωσης των προϋποθέσεων χορήγησης της ενίσχυσης.

«Όλα τα σχετικά δικαιολογητικά και παραστατικά στοιχεία τηρούνται από την επιχείρηση σε ειδική μερίδα για δέκα (10) χρόνια από την ημερομηνία καταβολής της ενίσχυσης και τίθενται στη διάθεση των αρμοδίων οργάνων του Δημοσίου ή των αρμοδίων οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εφόσον ζητηθεί σχετικός έλεγχος» αναφέρει επιπλέον η απόφαση.

Δείτε εδώ την τροποποιητική απόφαση