Μέχρι 31/12/2016 αιτήσεις για δικαιούχους του πρώην ΟΕΚ

Μέχρι τέλος τους έτους αιτήσεις για επιδοτήση ενοικίου μέσω ΟΕΚ

Παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ).

Σύμφωνα με Κοινή Υπουργική Απόφαση των υπουργείων Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων από δικαιούχους επιδότησης επιτοκίου από τον ΟΑΕΔ (πρώην ΟΕΚ) παρατείνεται έως 31−12−2016.