Μέχρι τις 9 Απριλίου οι αιτήσεις για χορήγηση Δικαιωμάτων από το Εθνικό Απόθεμα

Ενεργή έως τις 9 Απριλίου θα παραμείνει -εκτός απροόπτου- η διαδικτυακή εφαρμογή του ΟΠΕΚΕΠΕ για την υποβολή των αιτήσεων αναθεώρησης χορήγησης Δικαιωμάτων Βασικής Ενίσχυσης από το Εθνικό Απόθεμα έτους ενίσχυσης 2020. Επισημαίνεται ότι μέχρι την ημερομηνία αυτή, οι παραγωγοί θα πρέπει να έχουν οριστικοποιήσει τις αιτήσεις αναθεώρησής τους, διαφορετικά το αίτημα θα θεωρείται άκυρο.

Υπενθυμίζεται ότι η αίτηση αναθεώρησης υποβάλλεται στον Οργανισμό υποχρεωτικά μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος στην ιστοσελίδα ΚΑΡΤΕΛΑ ΑΓΡΟΤΗ. Όσοι παραγωγοί είναι ήδη εγγεγραμμένοι στις οn-line εφαρμογές του ΟΠΕΚΕΠΕ για τα έτη 2014-2020 ή έχουν υποβάλει αίτηση στα γεωργοπεριβαλλοντικά μέτρα του ΠΑΑ (π.χ. Βιολογικές Καλλιέργειες, Κομφούζιο, Νιτρορύπανση), για την είσοδό τους μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα τελευταία επικαιροποιημένα στοιχεία ταυτοποίησης (όνομα χρήστη και κωδικό).

Δεν απαιτείται εκ νέου εγγραφή στο σύστημα ή πιστοποίηση μέσω taxisnet.