Μία σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης σαλιγκαριών στη Λήμνο

Είναι δυναµικότητας 380 τόνων ετησίως, ενώ η συνολική επένδυση ξεπέρασε το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ

Μία σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης σαλιγκαριών στη Λήμνο

Μία από τις πλέον σύγχρονες και πρωτοπόρες µονάδες παραγωγής, µεταποίησης και συσκευασίας σαλιγκαριών είναι πλέον σε πλήρη λειτουργία στο Μούδρο της Λήµνου από την εταιρεία ΑΦΟΙ ΑΦΙΩΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ. Οι εγκαταστάσεις των εκτροφείων και της µονάδας µεταποίησης σαλιγκαριών είναι δυναµικότητας 380 τόνων ετησίως, ενώ η συνολική επένδυση ξεπέρασε το 1,5 εκατοµµύριο ευρώ.

Η επένδυση εντάχθηκε προς χρηµατοδότηση στο Μέτρο 123Α του Προγράµµατος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 «Αλέξανδρος Μπαλτατζής». Το επενδυτικό σχέδιο του έργου συντάχθηκε και η υλοποίησή του υποστηρίχθηκε από την εταιρεία συµβούλων PROTYPON µέχρι και την τελική αποπληρωµή του. Επιπλέον, η PROTYPON σχεδίασε και ανέπτυξε τα συστήµατα υγιεινής και ασφάλειας τροφίµων, καθώς και περιβαλλοντικής διαχείρισης της επιχείρησης, σύµφωνα µε τα διεθνή πρότυπα ISO 22000:2005 και ISO 14001:2004, ενώ η πιστοποίηση των προτύπων πραγµατοποιήθηκε από την IQS. 

Μία σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης σαλιγκαριών στη Λήμνο

Μέσα από αυτή την επωφελή συνεργασία, η επιχείρηση ενισχύθηκε σηµαντικά για τη δηµιουργία µιας άρτιας και σύγχρονης µονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης σαλιγκαριών, που είναι και µία από τις µεγαλύτερες της χώρας µας.

Στην ουσία, η επιχείρηση είναι οικογενειακή και απασχολούνται σε αυτήν κυρίως ο Ανδρέας Αφιώνης και οι δύο γιοι του, Σταύρος και Παναγιώτης, οι οποίοι µε πολύ µόχθο, αλλά κυρίως µε όραµα και φιλοδοξία, έφτασαν στο σηµερινό αξιοζήλευτο επίτευγµα. Είναι µια επιχείρηση µε σαφείς εξαγωγικούς προσανατολισµούς, που ξεφεύγει από τις περιορισµένες δυνατότητες της χώρας µας. Επιπλέον, θα αποτελέσει και µια ευκαιρία εργασίας σε ένα ακριτικό νησί, καθώς αναµένεται να απασχολήσει περισσότερους από 15 υπαλλήλους. 

Επενδυτικό παράδειγµα προς µίµηση

Η φιλόδοξη προσπάθεια των αδελφών Αφιώνη ξεκίνησε το 2011 µε την εγκατάσταση των εκτροφείων σαλιγκαριών. Περιλαµβάνουν έξι µονάδες εκτροφής κλειστού τύπου, συνολικής έκτασης 6.800 τ.µ. και δυνατότητα ετήσιας παραγωγής 3-5 τόνων σαλιγκαριών. Στη συνέχεια, και για καθετοποίηση της παραγωγής, ξεκίνησε η υλοποίηση της εγκατάστασης µιας σύγχρονης µονάδας επεξεργασίας και τυποποίησης σαλιγκαριών, που εντάχθηκε και στο επιδοτούµενο πρόγραµµα που προαναφέρθηκε. Αυτή αποπερατώθηκε το 2015 και περιλαµβάνει σύγχρονες στεγασµένες εγκαταστάσεις, συνολικής επιφάνειας 400 τ.µ. Στο κτήριο µεταλλικής κατασκευής περιλαµβάνονται γραφεία, αποδυτήρια, χώροι επεξεργασίας και συσκευασίας, αποθηκευτικοί χώροι και ψυκτικοί θάλαµοι. Ο µηχανολογικός εξοπλισµός που εγκαταστάθηκε αποτελεί ό,τι πιο σύγχρονο και ασφαλές για την επεξεργασία και τη συσκευασία τροφίµων, και ειδικότερα των σαλιγκαριών. 

Μία σύγχρονη μονάδα επεξεργασίας και τυποποίησης σαλιγκαριών στη Λήμνο

Το εγχείρηµα της ΑΦΟΙ ΑΦΙΩΝΗ & ΣΙΑ ΕΕ αποτελεί επενδυτικό παράδειγµα προς µίµηση και υπόδειγµα ως προς την εξωστρέφεια και την ανταγωνιστικότητα την ελληνικών επιχειρήσεων. Επίσης, αποτελεί κι έναν αξιέπαινο µοχλό ανάπτυξης της οικονοµικής ζωής των ακριτικών µας νησιών, µε τις όποιες δυσκολίες αυτό συνεπάγεται ως προς την υλοποίηση αντίστοιχων επενδυτικών σχεδίων στις περιοχές αυτές.

“ΥΧ”