Μικρή αύξηση στις πωλήσεις φυτοφαρμάκων

Αύξηση 1,9% σημειώθηκε στις πωλήσεις φυτοφαρμάκων της ΕΕ το 2018, σύμφωνα με τη Eurostat. Ανά επιμέρους κατηγορία προϊόντων, την τιμητική τους είχαν τα παρασιτοκτόνα με αύξηση 7,4%, ενώ σημαντική ήταν η αύξηση στα μυκητοκτόνα (4,3%).

Η μικρότερη αύξηση σημειώθηκε στα ζιζανιοκτόνα (1,4%). Πάντως, υπήρξαν και σημαντικές μειώσεις στις πωλήσεις άλλων κατηγοριών, όπως οι βιοδιεγέρτες. Η Ελλάδα το 2018 κινήθηκε λίγο πιο πάνω με αύξηση 2,5%. Ωστόσο, τα στοιχεία της τελευταίας πενταετίας δείχνουν ότι συνολικά οι πωλήσεις έχουν μειωθεί.

Εξέλιξη πωλήσεων φυτοφαρμάκων στην Ελλάδα 2014 – 2018
(ποσότητα σε kg)

2014 2015 2016 2017 2018
1.866.378 1.926.970 1.803.566 1.685.867 1.728.709

Πηγή: Eurostat

Ελλάδα: Mικρή ετήσια αύξηση, σταθερά χαμηλότερα στην πενταετία

Οι πρώτες χώρες της ΕΕ σε αύξηση πωλήσεων φυτοφαρμάκων ήταν η Γαλλία, με ετήσια αύξηση 23,1% και ακολουθεί η Ισπανία με αύξηση 16,7%. Στην Ιταλία, πωλήθηκαν επίσης περισσότερα φυτοφάρμακα σε σχέση με το 2017, που αντιστοιχούν σε αύξηση 14,7%. Τέλος, στη Γερμανία η αύξηση των πωλήσεων φυτοφαρμάκων για το 2018 ήταν 12,2%. Σε ό,τι αφορά την Ελλάδα, το 2018 πωλήθηκαν 43 περισσότεροι τόνοι σε σχέση με το 2017 (1.729 έναντι 1.686 τόνων). Ο αριθμός αυτός αντιστοιχεί σε αύξηση περίπου 2,5%. Ωστόσο, αν ρίξει κανείς μια ματιά στις πωλήσεις από το 2014, μπορεί να διαπιστώσει ότι το 2018 κινήθηκαν αρκετά κάτω από τον μέσο όρο της τετραετίας 2014 – 2017 και συγκεκριμένα με μείωση 7,3%.

Αξίζει, επίσης, να σημειωθεί ότι τα στατιστικά στοιχεία συλλέχθηκαν σύμφωνα με τον σχετικό Ευρωπαϊκό Κανονισμό που ισχύει από το 2009 και επιτρέπει τη μερική απαλοιφή στοιχείων, χάριν εμπιστευτικότητας.

Σύμφωνα με πρόσφατη έκθεση του Ελεγκτικού Συνεδρίου της ΕΕ, τα πορίσματα της οποίας είχε αναδείξει σε πρόσφατο φύλλο της η «ΥΧ», ο συγκεκριμένος τρόπος καταγραφής στατιστικών των πωλήσεων φυτοφαρμάκων επιδέχεται σημαντικές βελτιώσεις, ώστε να αποτυπώνει μια πιο αξιόπιστη και αντιπροσωπευτική εικόνα που θα οδηγήσει σε πολιτικές πρωτοβουλίες για την ορθολογική χρήση των προϊόντων φυτοπροστασίας.