Μικρή η συμμετοχή των Ευρωπαίων στη διαβούλευση για το μέλλον της υπαίθρου

Σε εξέλιξη η προετοιμασία του σχεδίου δράσης για τα βιολογικά

Βιολογική γεωργία και κτηνοτροφία, ασφάλεια τροφίμων και ανάπτυξη της υπαίθρου είναι μερικά μόνο από τα κεντρικά θέματα του αγροδιατροφικού τομέα που έχουν τεθεί σε δημόσια διαβούλευση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου στη συνέχεια να προχωρήσει σε νομοθετικές πράξεις και πολιτικές.

Όντας μέρος των ρυθμίσεων που πρόκειται να προταθούν προς έγκριση και στα υπόλοιπα θεσμικά όργανα της ΕΕ, αποτελούν ουσιαστικά την καρδιά του προσαρμοσμένου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2020 «για την οικοδόμηση μιας πιο ανθεκτικής, βιώσιμης και δίκαιης Ευρώπης».

Το πρόγραμμα εργασίας για το 2020 προσαρμόστηκε στις νέες συνθήκες λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού τον περασμένο Μάιο. Είναι χαρακτηριστικό ότι, μέχρι τότε, η Επιτροπή είχε εκδώσει 291 αποφάσεις και άλλες πράξεις από την έναρξη της κρίσης. Σχεδόν όλες αυτές δεν είχαν προγραμματιστεί, ούτε περιλαμβάνονταν στο αρχικό πρόγραμμα εργασίας.

Έτσι, υπενθυμίζεται, η Επιτροπή ανακοίνωσε το Σχέδιο Ανάκαμψης της Ευρώπης, το οποίο περιλαμβάνει ένα νέο Μέσο Ανάκαμψης στο πλαίσιο του ανανεωμένου Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Στο πλαίσιο της νέας δέσμης μέτρων, η Επιτροπή προσάρμοσε επίσης το πρόγραμμα εργασίας της για το 2020 (Χάρτα Πορείας).

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό, μέσα στον Σεπτέμβριο αναμένεται να αποτυπωθούν οι νέες προτάσεις που αναφέρονται στην επιστολή προθέσεων της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, με την ευκαιρία της ομιλίας της προέδρου, Ούρσουλας φον ντερ Λάιεν, για την κατάσταση της Ένωσης. Αυτές οι προτάσεις θα συμπεριληφθούν στο πλαίσιο ενός ολοκληρωμένου προγράμματος εργασίας της Επιτροπής για το 2021, το οποίο πρόκειται να εγκριθεί τον Οκτώβριο του τρέχοντος έτους.

Ανάπτυξη υπαίθρου

Ένα από τα μείζονα θέματα που «τρέχει» στο πλαίσιο της Χάρτας Πορείας η Επιτροπή και επιθυμεί τη συμμετοχή των Ευρωπαίων πολιτών, είναι το «Μακροπρόθεσμο όραμα για την ύπαιθρο». Η δημόσια διαβούλευση είναι σε εξέλιξη από τις 22 Ιουλίου και πρόκειται να κλείσει στις 9 Σεπτεμβρίου. Δυστυχώς πρέπει να σημειωθεί ότι μέχρι τις 18 Αυγούστου είχαν κατατεθεί μόλις 33 προτάσεις από πολίτες και αγροτικούς συνεταιρισμούς, από όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος της δημόσιας διαβούλευσης είναι να συγκεντρωθούν οι απόψεις των πολιτών προκειμένου να καθοριστεί το «όραμα για το μέλλον των αγροτικών περιοχών έως το 2040».

Οι μεγάλες προκλήσεις για την ευρωπαϊκή ύπαιθρο, που πρέπει να αντιμετωπιστούν, σύμφωνα με την Επιτροπή, είναι:

✱ Το δημογραφικό

✱ Το χαμηλό εισόδημα

✱ Η περιορισμένη πρόσβαση σε υπηρεσίες

✱ Η συνδεσιμότητα

Επιπλέον, επιχειρείται η διερεύνηση καινοτόμων και βιώσιμων λύσεων, υπό το πρίσμα της κλιματικής αλλαγής, του ψηφιακού μετασχηματισμού και της κρίσης COVID-19. Οι τελικές προτάσεις για το μέλλον της ευρωπαϊκής υπαίθρου αναμένεται να εγκριθούν από την Κομισιόν το δεύτερο τρίμηνο του 2021.

Βιολογικά

Εκτός από τη Χάρτα Πορείας, η Επιτροπή έχει θέσει σε διαβούλευση (ή/και θα θέσει) μία σειρά άλλων βασικών θεμάτων του αγροδιατροφικού κλάδου. Για παράδειγμα, έως τις 27 Αυγούστου, δίνεται η δυνατότητα στους ενδιαφερόμενους να τοποθετηθούν σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζονται όσον αφορά την επισήμανση των ζωοτροφών μη βιολογικής προέλευσης που επιτρέπονται στη βιολογική κτηνοτροφία.

Η έγκριση της πράξης από την Κομισιόν έχει προγραμματιστεί για το τελευταίο τετράμηνο του 2020. Μέχρι τις 26 Αυγούστου, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τοποθετηθούν σχετικά με τους νέους κανόνες διενέργειας των ελέγχων στην αλυσίδα βιολογικής παραγωγής.

Σύμφωνα με την Κομισιόν, οι κανόνες αυτοί θα καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων, όπως, η ιχνηλασιμότητα των προϊόντων σε όλα τα στάδια της παραγωγής, η προετοιμασία και διανομή, σχετικά με τις επιθεωρήσεις των εγκαταστάσεων καθώς και τους διοικητικούς ελέγχους (αρχεία, έγγραφα) ώστε να διασφαλίζεται ότι οι φορείς εκμετάλλευσης τηρούν τις απαιτήσεις. Οι νέοι κανόνες, επισημαίνεται από την Επιτροπή, πρέπει να είναι έτοιμοι εγκαίρως για τον νέο κανονισμό της ΕΕ σχετικά με τη βιολογική παραγωγή (σχέδιο δράσης), το οποίο προγραμματίζεται να παρουσιαστεί στις αρχές του 2021, στο πλαίσιο της στρατηγικής «Από το Αγρόκτημα στο Πιάτο».