Μολδαβική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για μεταφορά τεχνογνωσίας

Μολδαβική αντιπροσωπεία στην Ελλάδα για μεταφορά τεχνογνωσίας

Τη Δευτέρα 3 Σεπτεμβρίου 2018, πραγματοποιήθηκε συνάντηση εργασίας μεταξύ εκπροσώπων τοπικών φορέων, ενώσεων αγροτών και στελεχών του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης της Μολδαβίας, με στελέχη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης & Εφαρμογής του ΠΑΑ 2014-2020, στο πλαίσιο της προενταξιακής βοήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς τη Μολδαβία.

Στόχος της συνάντησης ήταν η μεταφορά τεχνογνωσίας και εμπειρίας σε θέματα προγραμματισμού και εφαρμογής σχετικά με παρεμβάσεις για τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και διαβίωσης στις αγροτικές περιοχές της Μολδαβίας.

Η συνάντηση αυτή διοργανώθηκε από τη Μονάδα Δικτύωσης & Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΠΑΑ σε συνεργασία με τον αρμόδιο τεχνικό σύμβουλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Κατά τη συνάντηση παραβρέθηκε ο Πρέσβης της Δημοκρατίας της Μολδαβίας στην Ελλάδα κ. Ανατόλ Βανγκέλι ο οποίος τόνισε τη σημασία τέτοιου είδους ανταλλαγών εμπειριών & τεχνογνωσίας οι οποίες συμβάλλουν στη δημιουργία δεσμών και συνεργασίας σε θέματα αγροτικής ανάπτυξης μεταξύ των χωρών.

Οι 14 εκπρόσωποι από τη Μολδαβία είχαν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την οργανωτική δομή της Διαχειριστικής Αρχής της Ελλάδας, το ρόλο και τα καθήκοντά της, το Ελληνικό Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, τις διαδικασίες εφαρμογής Μέτρων του ΠΑΑ 2014-2020 που αφορούν ειδικότερα στη βελτίωση συνθηκών διαβίωσης και εργασίας στις αγροτικές περιοχές (δημόσιες & ιδιωτικές παρεμβάσεις), τα τοπικά προγράμματα LEADER/CLLD καθώς και για τη λειτουργία του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου.

Η Μολδαβική αντιπροσωπεία συνέχισε για την υπόλοιπη εβδομάδα την επίσκεψή της σε περιοχές παρέμβασης δύο Ομάδων Τοπικής Δράσης LEΑΔΕΡ/CLLD, του Πάρνωνα και της Αχαΐας, προκειμένου να ενημερωθεί για θέματα οργάνωσης των ΟΤΔ και υλοποίησης των τοπικών προγραμμάτων καθώς και να επισκεφθεί επιλεγμένα έργα που έχουν συγχρηματοδοτηθεί από το LEADER.

Πηγή: ead.gr