Η Mondelez ζητά απόλυτη βιωσιμότητα και διαφάνεια στο 100% της προμήθειας φοινικέλαιου

Αυστηρές απαιτήσεις της Mondelez από τους προμηθευτές φοινικέλαιου

Η Mondelez International εντείνει το αίτημα της προς τους προμηθευτές φοινικέλαιου ώστε να ενστερνιστούν τον στόχο για απόλυτη βιωσιμότητα και διαφάνεια στο 100% στην προμήθεια φοινικέλαιου σε ολόκληρο τον κλάδο. Από το 2010, η εταιρεία ζητάει τόσο από την εφοδιαστική της αλυσίδα όσο και από ολόκληρο τον κλάδο να είναι βιώσιμοι και διαφανείς στην προμήθεια φοινικέλαιου.

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η Mondelez International αυξάνει συνεχώς τον πήχη για την ίδια και τους προμηθευτές της επιτυγχάνοντας ουσιαστική πρόοδο στην εφαρμογή πολιτικών βιωσιμότητας και στη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας από τους προμηθευτές της. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα περισσότερα πράγματα που η βιομηχανία χρειάζεται να κάνει στην εφοδιαστική αλυσίδα του φοινικέλαιου ώστε να αποφευχθεί η αποψίλωση των δασών. Οι προμηθευτές της Mondelez International έχουν επιτύχει κορυφαίο επίπεδο στην ιχνηλασιμότητα σε επίπεδο βιομηχανίας, με το Σχέδιο Δράσης για το Φοινικέλαιο, αλλά παραμένει ένα χάσμα ανάμεσα στην παρούσα κατάσταση και τον στόχο για 100% βιωσιμότητα και 100% διαφάνεια.

Για να κλείσει αυτό το χάσμα, χρειάζεται επείγουσα δράση σε ολόκληρη την αλυσίδα εφοδιασμού για να βελτιωθεί η απόδοση και να αποκομίσουν όφελος οι άνθρωποι, τα οικοσυστήματα, και οι οικονομίες στις χώρες παραγωγής.

Πριν από την 16η ετήσια Διάσκεψη Στρογγυλής Τραπέζης σχετικά με το Βιώσιμο Φοινικέλαιο αυτή την εβδομάδα, η Mondelez International καλεί τους προμηθευτές:

1. Να δεσμευτούν στην χαρτογράφηση των εκτάσεων παραχώρησης του φοινικέλαιου ως ένα ζωτικό βήμα προς τη λογοδοσία και την αλλαγή.

2. Να δράσουν ταχύτερα για την εξάλειψη της αποψίλωσης των δασών στη δική τους παροχή φοινικέλαιου μέσα από σχέδια αποκατάστασης, χρονικά προσδιορισμένα, αλλιώς η Mondelez International θα διακόψει τα συμβόλαια με προμηθευτές στην αγορά προηγούμενης οικονομικής βαθμίδας που εμπλέκονται στην αποψίλωση των δασών.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ