Μόνο ένας στους δέκα θα χρησιμοποιεί πλαστική σακούλα με χρέωση

Ανησυχητικά τα στοιχεία για τη χρήση πλαστικής σακούλας στην Ελλάδα

Μόλις ένας στους δέκα καταναλωτές προτίθεται να συνεχίσει να χρησιμοποιεί πλαστικές σακούλες από την έναρξη ισχύος της ΚΥΑ που προβλέπει τη χρέωσή τους, στο πλαίσιο της ευρωπαϊκή οδηγίας για λήψη μέτρων προκειμένου να μειωθεί η χρήση τους.

Αυτό προκύπτει από έρευνα που διενήργησε το Ινστιτούτο Έρευνας Λιανεμπορίου Καταναλωτικών Αγαθών (ΙΕΛΚΑ) μετά τη δημοσίευση της σχετικής ΚΥΑ στις 10/8/2017 με βάση την οποία ορίζεται ανταποδοτικό τέλος ύψους 3 λεπτών για το 2018 και 7 λεπτών από την 1.1.2019 για όλες τις λεπτές πλαστικές σακούλες μιας χρήσης (πάχους 0-50 μm) με εξαίρεση τις πλαστικές σακούλες μεταφοράς με πάχος μικρότερο από 15μm οι οποίες απαιτούνται για λόγους υγιεινής ή παρέχονται ως πρωτογενής συσκευασία χύδην τροφίμων.

Από την έρευνα του ΙΕΛΚΑ που πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 530 ατόμων απ’ όλη τη χώρα, φαίνεται ότι ένας στους δέκα είναι διατεθειμένος να συνεχίσει να χρησιμοποιεί πλαστική σακούλα με την προβλεπόμενη χρέωση, το 33% δηλώνει πως δεν έχει αποφασίσει ακόμη τι θα κάνει, ενώ το 57% ότι θα χρησιμοποιεί επαναχρησιμοποιούμενες τσάντες.

Σήμερα δύο στους τρεις καταναλωτές δηλώνουν ότι διαθέτουν επαναχρησιμοποιούμενη τσάντα, ωστόσο, μόνο το 8% κάνει χρήση αυτής πάντα και το 23% συχνά, ενώ ένας στους δύο δηλώνει πως δεν τη χρησιμοποιεί γιατί δεν το θυμάται.

Αξιοσημείωτο είναι ότι, όπως εκτιμάται, στην Ελλάδα αντιστοιχούν περίπου 400 σακούλες ανά κάτοικο για το 2016, αυξημένες από τα στοιχεία του 2015 που ήταν 363 σακούλες ανά κάτοικο. Με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο στα 175 τεμάχια, ο αριθμός αυτός φέρνει την Ελλάδα στη πρώτη θέση στη χρήση πλαστικής σακούλας. Παρόλ’ αυτά, το 92% των ερωτηθέντων συμφωνεί ότι οι σακούλες πρέπει να μειωθούν, με το 64% θα πιστεύει ότι θα έπρεπε να απαγορευτεί η διάθεσή τους.