Μόνο όσοι έκαναν εμπρόθεσμες δηλώσεις ενιαίας ενίσχυσης μπορούν να κάνουν αίτηση για το Μητρώο Α.Α.Ε.

Μητρώο Αγροτών

Όπως ανακοίνωσε ο γενικός γραμματέας κ. Γιώργος Στρατάκος, προϋπόθεση αίτησης για το Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων αποτελεί η εμπρόθεσμη υποβολή δήλωσης Ενιαίας Ενίσχυσης.

Η υποχρέωση αυτή ισχύει όχι μόνο για τους γεωργούς αλλά και όλους τους κτηνοτρόφους, καθώς και όσους έχουν φωτοβολταϊκό 100KW.

Μπορείτε να διαβάσετε εδώ την ανάρτηση της ανακοίνωσης όπως δημοσιεύτηκε στην διαύγεια.