Μπλόκο ευρωβουλευτών στη χαλάρωση της προστασίας των μελισσών από φυτοφάρμακα

Bέτο άσκησαν τα μέλη του Ευρωκοινοβουλίου σε μια απόπειρα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μαζί με ομάδα κρατών – μελών να αποδυναμώσουν τους κανονισμούς για την προστασία των μελισσών από τοξικά φυτοφάρμακα. Οι ευρωβουλευτές μπλόκαραν την αναθεώρηση του νομοθετικού πλαισίου που θα οδηγούσε στην παράβλεψη των κινδύνων για τις νύμφες των μελισσών από την παρατεταμένη τους έκθεση σε χημικά, γνωστή και ως «χρόνια τοξικότητα».

Τα μέλη της Ευρωβουλής υποστήριξαν, αντίθετα, ότι στο υφιστάμενο νομοθετικό πλαίσιο θα πρέπει να ενσωματωθεί ένα αναθεωρημένο κείμενο κατευθυντήριων γραμμών για φυτοπροστατευτικά προϊόντα σε συνέχεια αυτού που είχε συνταχθεί από την Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων (EFSA) το 2013. Το εν λόγω έγγραφο στοχεύει τόσο στην προστασία των μελισσών από τις επιπτώσεις ενός ή περισσότερων εκθέσεων σε σύντομο χρονικό διάστημα, τη λεγόμενη «οξεία τοξικότητα», όσο και από τη «χρόνια τοξικότητα».

Υπέρ του βέτο ψήφισαν 533, κατά 67, ενώ 100 ήταν οι απόντες. Πριν από την παρέμβαση των ευρωβουλευτών, 16 κράτη – μέλη (δεν έχει γίνει γνωστό ποια είναι) είχαν συμμαχήσει υπέρ της χαλάρωσης της νομοθεσίας για τις επιπτώσεις φυτοφαρμάκων στις μέλισσες, φανερώνοντας τον διχασμό που υπάρχει στις τάξεις της ΕΕ για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Πρωταγωνιστικό ρόλο στην ψηφοφορία διαδραμάτισαν τα μέλη των Πρασίνων, οι οποίοι υποστήριξαν ότι η νέα γενιά των συστημικών φυτοφαρμάκων που, αντί να ψεκάζονται είναι ενσωματωμένα στους σπόρους, συνδέονται με το ζήτημα της χρόνιας τοξικότητας στις μέλισσες. Τα τελευταία χρόνια, ο πληθυσμός τους έχει υποστεί δραματική μείωση παγκοσμίως, με τα φυτοφάρμακα να έχουν κατηγορηθεί από πολλούς ως μία από τις βασικές αιτίες για το φαινόμενο αυτό.

Ο Ολλανδός ευρωβουλευτής και μέλος των Πρασίνων, Bas Eickhout, δήλωσε: «Η αντίθεση του Κοινοβουλίου στέλνει δυνατό μήνυμα στην Κομισιόν να μην υποκύψει στις πιέσεις κρατών-μελών και των επιχειρήσεων αγροχημικών. Η Βουλή απαιτεί ένα νέο κείμενο που θα ενσωματώνει πλήρως κατευθυντήριες επιστημονικές γραμμές. Οι πληθυσμοί των μελισσών υποφέρουν παντού κυρίως λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων με σημαντικές επιπτώσεις για τα οικοσυστήματά μας.

Οι μέλισσες έρχονται σε επαφή με μικρές ποσότητες φυτοφαρμάκων για μεγάλες χρονικές περιόδους, γι’ αυτό και το πρόβλημα της χρόνιας τοξικότητας θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στις μελέτες για τα φυτοφάρμακα».